Wo. 26-04: Start tentoonstelling Van Royen in Firma van Drie

Van Royen tekent en schildert, met uiteenlopende materialen op sterk uiteenlopende formaten. Gedurende decennia ontstonden vrijwel uitsluitend abstracte werken van haar hand, maar sinds de zomer van 2014 nemen figuratieve schilderijen en tekeningen eveneens een prominente plek in. Figuratie naast abstractie, niet in plaats van, want de abstractie is niet afgeschreven.

De solopresentatie die voor Firma Van Drie is samengesteld, is in anderhalf à twee jaar tijd als één geheel gegroeid: een totaalinstallatie. Elk werk heeft een relatie met het voorgaande en het volgende werk. De – herkenbare – mens staat centraal. Te zien zijn schilderingen op linnen en papier, tekeningen en kleine installaties – een afgewogen mengeling van figuratief en abstract werk.

De tentoonstelling is van 26 april tot en met 14 mei te zien. Openingstijden zijn van woensdag t/m zondag, 12.00 – 17.00 uur. Tijdens de expositie verzorgt de kunstenares tevens elke vrijdagavond om 20.30 uur een lezing, waarin ondermeer de achtergronden van het tentoongestelde werk centraal staan. Hieronder informatie over het volledige programma, zie ook http://www.firmavandrie.nl/programma/
Drie lezingen door van Royen

Advertisements

Vrijdag 28 april – eerste lezing door van Royen
Een lezing over de bronnen en achtergronden van de tentoongestelde werken. Ook werkwijzen en doelstellingen worden besproken. De lezing wordt geïllustreerd met digitale foto’s, en er is ruimte voor het gesprek en het stellen van vragen. Op 12 mei volgt een tweede lezing. Aanvang 20.30 uur.
Vrijdag 5 mei – van Royen stelt poëzie centraal
Exposant van Royen draagt eigen gedichten voor die geschreven zijn onder het pseudoniem Emiel van Staveren, en belicht vanuit persoonlijk standpunt de relatie tussen woord en beeld, de onderlinge tegenstellingen en overeenkomsten, en het belang van beide middelen. Aanvang 20.30 uur.
Vrijdag 12 mei – tweede lezing door van Royen
Deze lezing handelt niet alleen over de uitgangspunten van de tentoongestelde werken, maar ook een terugblik op de tentoonstelling en reacties van bezoekers komen aan bod, plus de vraag ‘wat komt er na dit Goudse project?’ De lezing wordt geïllustreerd met digitale foto’s en er is ruimte voor het gesprek. Aanvang 20.30 uur.