Wo.24-12: Kerstavonddienst in Het Kerkje

Op woensdagavond 24 december zal in Het Kerkje van de Vrijzinnig Protestantse Geloofsgemeenschap in Boskoop, Burgemeester Colijnstraat 24, een kerstavonddienst worden gehouden.
Deze zal om 20.45 uur met een kwartier samenzang worden begonnen.
De dienst wordt geleid door ds. Martine Wassenaar, predikante van bovengenoemde gemeente. Het orgelspel wordt verzorgd door dhr. Anton Lok en een Kerstkwartet van vier zangers zal met enkele kerstliederen de dienst opluisteren.
Iedereen is van harte welkom.