Wo. 04-03: Natuuracademie Reeuwijkse Plassen deel 3: Jacht en schadebestrijding

De derde mini-cursus van de Natuuracademie Reeuwijkse Plassen gaat over Jacht en schadebestrijding. Deze vindt plaats op woensdagavond 4 en zaterdagmorgen 7 maart.

Op 4 maart verzorgt Janneke Eigeman, hoofd communicatie van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, een lezing. Dit vindt plaats in het Streekmuseum, waar u vooraf aan de lezing de tentoonstelling over Jagen als broodwinning kan bezoeken. Op 7 maart gaan we naar ‘een jachtje’ van een lid van de Wild Beheereenheid Reeuwijk e.o..

De Natuuracademie is een gezamenlijk initiatief van KNNV Gouda e.o. en IVN IJssel & Gouwe, met ondersteuning van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zij richt zich vooral op bewoners en gebruikers van het Plassengebied. De motivatie om dit onderwerp te belichten is dat samenwerking van alle betrokken partijen de natuur in dit gebied ten goede komt.

In deze derde aflevering van de Natuuracademie worden verschillende aspecten van de Jacht in het Reeuwijkse Plassengebied belicht: historie, hedendaagse praktijk, wet- en regelgeving en voor- en nadelen. Daarnaast is er aandacht voor misstanden, zoals stroperij.

De jacht op watervogels en dit Plassengebied zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In vroeger dagen was het een vanzelfsprekende inkomstenbron, als broodwinning en welkome bijverdienste naast de turfwinning, waardoor de plassen ontstaan zijn. Tegenwoordig is onder andere het voorkomen van schade door jacht een onmisbaar middel om verantwoord natuurbeheer te kunnen uitvoeren.

Janneke Eigeman, hoofd communicatie van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en geboren en opgegroeid in Reeuwijk, is de cursusleider van de theorie-avond. Deze wordt gehouden op woensdagavond 4 maart in het Streekmuseum Reeuwijk. Er zal gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en er is volop ruimte voor dialoog. De organisatie hecht er waarde aan dat het gesprek over de jacht in een open en constructieve sfeer plaatsvindt.

De twee in het plassengebied actieve BOA’s van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en vertegenwoordigers van de Omgevingsdienst (OZHZ) zullen in de zaal aanwezig zijn. Zij kunnen als onafhankelijke deskundigen ingaan op vragen.

Het Streekmuseum zal voor deze gelegenheid voor cursusdeelnemers open zijn vanaf 18:30 uur, zodat men voorafgaand aan de presentatie de tentoonstelling ‘Jagen, vissen en vangen als broodwinning’ kan bezoeken. De lezing zelf begint om 20:00 uur.

De bijbehorende excursie is gepland op zaterdagmorgen 7 maart van 10:00-12:00 uur. Daarbij zal een bezoek gebracht worden aan een ‘jachtje’ aan de plas, de excursie zal geleid worden door een lid (leden) van de Wildbeheereenheid (WBE) Reeuwijk e.o. Er worden verschillende jachthutten getoond en vertelt over het gebruik, o.a. van (levende) lokeenden.

Wilt u deelnemen aan deze minicursus?

Meldt u zich dan aan vóór 26 februari bij de coördinator, Marlou Min: mmin@xs4all.nl

U betaalt een eigen bijdrage van € 10 per persoon voor beide dagdelen en de tentoonstelling samen. Dit kan op woensdagavond contant worden voldaan. Voor deze minicursus wordt veel belangstelling verwacht, het aantal deelnemers is echter beperkt. Het verdient daarom aanbeveling snel in te schrijven.

 

04-03-2020 09:00