Wo.03-02: Voorzitter PKN Karin van den Broeke en Marleen Blootens over ‘Kerk van de toekomst’

Op woensdag 3 februari om 20.00 uur is in de Ontmoetingskerk (Dunantsingel 314) een lezing en discussie over de ‘Kerk van de toekomst’.

Karin van den Broeke, voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) geeft een toelichting op het onlangs verschenen rapport Kerk 2025: Waar een Woord is, is een Weg. De maatschappij en de kerk veranderen. De nota pleit voor ‘minder kerk, meer geloof’. Waar gaat het echt om? Marleen Blootens heeft eerder in kerkelijk Gouda gewerkt en is nu predikant van een kleurrijke gemeenschap in Amsterdam. Zij heeft ervaring met een nieuwe vorm van kerk-zijn. Beide sprekers geven hun visie op hoe de kerk er over tien jaar uit kan zien.

De kerk zou er in 2025 wel eens heel anders uit kunnen zien dan wij gewend zijn. Die verandering kondigt zich al aan. Misschien niet zo zeer in het protestantse kerkelijke leven van Gouda, waar de kerken op zondagmorgen nog vol zitten. Vooral in grote steden, waar de kerken leeglopen en de traditionele diensten niet meer aanspreken, wordt met andere uitingen van kerk-zijn geëxperimenteerd. Bieden nieuwe vormen nieuwe kansen?

Hoewel er in Protestants Gouda geen grote leegloop is, leven er wel vragen. Hoe kunnen we in deze tijd een bloeiende kerkelijke gemeenschap blijven vormen die midden in de maatschappij staat? Hoe geven wij geloof, hoop en liefde door aan de nieuwe generaties. Hoe zien wij de kerk van de toekomst?

Aansluitend op de lezingen is ruim gelegenheid voor vragen en discussie. Het forum bestaat uit ds. Kees van den Berg (Pauluskerk, Gouda), ds. Marleen Blootens (Elthetokerk, Amsterdam), Betty Langeler (ICF, Gouda), Heidi Koster (Jeugdwerk, Gouda), ds. Karin van den Broeke (vz. PKN, Utrecht/ Noord Beveland).

De avond staat open voor belangstellenden uit alle kerken en daarbuiten. Inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur.