Wijkteam doet onderzoek in Goverwelle

Wijkteam Goverwelle is benieuwd wat de bewoners van Goverwelle belangrijk vinden en doet er onderzoek naar.

Bovendien vraagt het wijkteam zich af welke functie het kan hebben voor de bewoners van deze wijk. Als gevolg van gemeentelijk beleid verandert de functie van het wijkteam. Wat moeten de nieuwe taken en functies van het wijkteam zijn? Is er nog wel behoefte aan een wijkteam? Om die vragen te beantwoorden houdt het wijkteam Goverwelle een enquête onder de bewoners van de wijk. De enquête kan worden ingevuld via de website van het wijkteam: www.wtgoverwelle.nl

Bron: AD