Wie is de oudste papier verzamelaar in Nederland?

Is het Holle Bolle Gijs in de Efteling of is het Peute Recycling in Dordrecht?
De oudste blijkt de eerstgenoemde met als geboortejaar 1959. Slechts één jaar later, in 1960, startte het familiebedrijf Peute in Dordrecht met de inzameling van oud papier en de verwerking daarvan. Dit is ook het bedrijf waar o.a. al het ingezamelde papier in Gouda en omstreken naar toe gaat. Zoals met al het andere afval is Cyclus ook hier verantwoordelijk voor het inzamelen. Cyclus levert het ingezamelde papier af bij de overslagplaats in Gouda, waar het door transporteurs van Peute wordt opgehaald.
In de reeks “(Afval)scheiden doet leiden” kun je hier lezen wat je inspanning, om papier gescheiden in te leveren, uiteindelijk oplevert.

Als particulier sta je aan de basis van 100% recycling
De eigenschap van oud papier biedt de mogelijkheid om alle soorten weer te hergebruiken. Uiteraard niet altijd voor dezelfde bestemming als waarvoor het de eerste keer diende. Grofweg gezegd wordt het ingezamelde papier verdeeld in twee categorieën t.w. karton zoals verpakking en grafisch papier, waar onder kranten, folders en boeken.
Helaas zit er nog steeds vervuiling tussen het ingezamelde papier. Het lijkt toch zo simpel om alleen maar karton en papier in te leveren? Er zijn altijd nog lieden die papier inclusief de plastic tas in de container doen. Drankkartons, plastic hoesjes en luiers vormen echter ook geen uitzondering. Om werkelijk 1 op 1 recycling te bereiken zit er dan niets anders op dan deze papiervervuilers handmatig te verwijderen. Soms is er twijfel over wat wel en wat niet onder oud papier valt. Daarom hierbij de Scheidingswijzer Oud Papier. Even klikken en je hebt een duidelijk overzicht. Een echte hindernis is nat papier. Dat vertekent het juiste gewicht van een baal papier en het kan bovendien niet verwerkt worden.

Advertisements

Oud papier levert twee keer geld op
Anders dan bij GFT en plastic afval ontvangt Cyclus een vergoeding voor het ingezamelde papier, waarvan je mag aannemen dat het hun exploitatiekosten drukt en dat daardoor de gemeente Gouda minder aan Cyclus voor dit onderdeel hoeft te betalen. Voor oud papier geldt een fluctuerende marktprijs, wat alles te maken heeft met vraag en aanbod. Bovendien gelden er nog een aantal randvoorwaarden waar onder het niveau van vervuiling er een is. De eisen van de afnemers van Peute worden steeds hoger en de vervuiling mag inmiddels niet meer dan 3% bedragen.

Wat zijn de belangrijkste toepassingen van oud papier?
Waarvoor het geselecteerde papier kan worden gebruikt wordt mede bepaald door marktontwikkelingen. Zo hebben verpakkingen een enorme groet meegemaakt. Veel plastic verpakking wordt door milieu inzichten vervangen door karton. Bovendien hoef je maar te kijken hoeveel dozen, papieren zakken en vulling door internet leveranciers het hele land in worden gestuurd. Aan kranten- en tijdschriftenpapier is minder behoefte ontstaan door de terugloop van abonnementen en de toename van digitale informatie. In tegenstelling tot het laatste is er groei waarneembaar van de verkoop van papieren boeken en worden daardoor meer oude boeken in het afval teruggevonden. We gebruiken als consument heel wat toilet- en keukenpapier. En ja, dat wordt dan weer grotendeels vervaardigd uit oud papier.

In welk werelddeel komt jouw ingeleverd oud papier terecht?
Het familiebedrijf Peute Papierrecycling B.V., dat dus bijna 60 jaar bestaat, verwerkt inmiddels 1,1 miljoen ton papier per jaar. Het is daarmee de grootste in zijn soort in Europa en heeft daarmee een belangrijke internationale positie ingenomen. Door eigen innovatie is Peute in staat om geselecteerd papier aan te leveren aan klanten over de hele wereld. China is bijvoorbeeld een grote afnemer, maar wel een heel kritische. Naast het door bedrijven als Cyclus ingezamelde oud papier wordt ook restant papier betrokken bij drukkerijen, producenten van speciale verpakkingen en uitgeverijen van kranten en tijdschriften. Peute verkrijgt 60% van het oude papier uit Nederland en 40% uit Europa en andere werelddelen. Het transport van al die tonnen papier gebeurt zo duurzaam mogelijk. In principe worden aangeleverde containers altijd weer gevuld verzonden. Dus geen onnodig leeg containervervoer. Zo kan het best zijn dat jouw oude tijdschrift, versnippert en gebundeld vervoerd, uiteindelijk beland als menukaart op een terras in Spanje.

(Afval)scheiden doet lijden
Deze kop waarmee wij onze serie begonnen, is ook bij papier van toepassing. Hoewel, het is niet zo dramatisch. Je hoeft alleen maar de Scheidingswijzer Oud Papier te volgen en je draagt gelijk bij aan de 1 op 1 recyclingnorm. Het is dan ook boeiend om dit filmpje hier onder te bekijken waarin het hele proces via een overzichtelijke reportage uit de doeken wordt gedaan. Je zult zien dat je door jouw oud papier wel degelijk een radertje bent in het wereldwijde hergebruik.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

15-09-2019 11:00