Werkloosheid vrijwel onveranderd

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 12 duizend per maand toe en bedroeg in november 9,0 miljoen personen. Het aantal werklozen steeg in de afgelopen drie maanden licht met gemiddeld 1 duizend per maand naar 324 duizend in november. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind november 228 duizend lopende WW-uitkeringen.

4,1 miljoen mensen hadden in november 2019 om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 4 duizend per maand afgenomen.

Werkloosheidsindicator

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In november waren er 324 duizend werklozen. Hiermee was 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Advertisements
Bron: CBS

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

19-12-2019 10:37