Welk lokale goede doel krijgt steun? Maak uw voorkeur bekend.

Lokale goede doelen uit Gouda hebben zich aangemeld op de website van Stichting Specsavers Steunt om kans te maken op een jaar lang financiële steun. Welk goed doel een financieel steuntje in de rug krijgt? Dat bepaalt het publiek. Inwoners uit Gouda kunnen vanaf 10 november tot en met 8 december 16.00 uur via stichtingspecsaverssteunt.nl hun stem uitbrengen. Uiteindelijk spaart de Specsavers-winkel aan de Kleiweg 9 in Gouda vanaf 1 januari 2015 een jaar lang voor het lokale goede doel met de meeste stemmen.

In Gouda hebben zich de volgende goede doelen zich aangemeld: Busreis Voor Ouderen, Dierenambulance Gouda en omstreken, Dierentehuis Midden-Holland en Stichting Huttenbouw Gouda.* Deze goede doelen hopen de meeste stemmen te krijgen om een jaar lang financieel gesteund te worden door Stichting Specsavers Steunt. “Lokale goede doelen in Nederland hebben het moeilijk. Ze ontvangen steeds minder donaties en subsidies worden geschrapt. Met Stichting Specsavers Steunt willen wij lokale goede doelen het steuntje in de rug geven dat zij zo hard nodig hebben. Ik wil alle inwoners uit Gouda dan ook oproepen om te stemmen op een lokaal goed doel dat zij een warm hart toedragen. Wij kijken er naar uit om te sparen voor het goede doel met de meeste stemmen”, aldus Henri Kannegieter, retailpartner bij Specsavers Gouda.

* aangemeld tot op het moment van schrijven – 7 november 2014.

Advertisements

Stichting Specsavers Steunt
Specsavers richtte in 2010 de stichting op om iets terug te geven aan de lokale gemeenschap. In 2015 start Stichting Specsavers Steunt alweer de vijfde spaarronde. Voor elk verkocht montuur en hoortoestel doneren de Specsavers-winkels automatisch een vast bedrag aan de stichting. Na een jaar sparen schenkt elke winkel telkens het bijeen gebrachte geldbedrag aan een lokaal goed doel of initiatief en het landelijke doel Nationaal Fonds Kinderhulp.