‘Weer een kunstwerk in Gouda gered’

Gouda – Het reliëf “De Sprong” van Phons Keunen komt van de school de Bijenkorf en is gered door de Goudse inwoners Marrianne Waalwijk (kunstmakelaar) en Sjouk Engels (vrijwillig adviseur kunst). Dinsdagmorgen 15 december 2020 heeft het Goudse bedrijf Slangen Staal na reparatie het reliëf bevestigd aan de muur van het sportlokaal aan de Willem de Zwijgersingel. Het resultaat mag er zijn en het lijkt net alsof “De Spong” daar altijd al heeft gehangen. Sportpunt Gouda is beheerder van dit gebouw en heeft hiervoor toestemming gegeven. Mooi dat dit kunstwerk in die wijk is gebleven.
Buitenkunst hoort bij de geschiedenis van Gouda en wanneer een gebouw wordt afgebroken of een nieuwe bestemming krijgt, moet een nieuwe locatie voor dat kunstwerk worden gezocht.

Na goed overleg door Marrianne en Sjouk met de wethouder en beleidsambtenaar die kunst en cultuur in hun portefeuille hebben, heeft de gemeente ervoor gezorgd dat deze opdracht kon worden uitgevoerd.

Ook het kunstwerk van Sonja Meijer “Vogelvlucht” wordt binnenkort aan de gevel van het gymlokaal aan de Herpstraat, met zicht op het Regentesseplantsoen, bevestigd.

Advertisements

Een ander kunstwerk “Tegelplateau” van de gesloopte school aan de Winterdijk zal op die plek in het woningbouwproject van Mozaïek Wonen worden verwerkt.

 

De afgelopen jaren zijn verschillende kunstwerken in de buitenruimte herplaatst o.a. de “Bollen” naar het Crabethplantsoen, “Orpheus op weg naar Euridice” en “De Zonnewijzer”, naar het Van Bergen IJzendoornpark, “Uiltje” naar het Moreauhof, een beeld van Pim Leefsma naar de H.J. Nederhorststraat en een beeld van Corinne Franzen Hestenfeld naar de Winterdijk.

Marrianne en Sjouk zijn blij dat de vier oude beelden van het voormalige station herplaatst gaan worden op de nieuwe fietsenstalling bij het station.

Helaas heeft de gemeente Gouda vanwege bezuinigingen in 2021 geen budget meer om buitenkunst te laten opknappen en herplaatsen.
In de Cultuurnota van de gemeente Gouda staat dat herontwikkeling of herinrichting aanleiding geeft tot het verplaatsen van een kunstobject. Binnen de gemeente geldt dan als afspraak dat de initiatiefnemer en opdrachtgever voor de werkzaamheden ook verantwoordelijk is voor de correcte omgang met het kunstwerk. Dit betekent dat de kunstenaar en/of erven tijdig geïnformeerd worden over de nieuwe plannen en alternatieve locaties worden onderzocht bij voorkeur binnen Gouda. Een nieuwe plek die recht doet aan de oorspronkelijke bedoeling en betekenis van het werk.
De eigenaar heeft een zorgplicht voor zijn kunstwerken conform de auteurswet.
Helaas is gebleken dat deze verantwoordelijkheid niet door iedereen gevoeld wordt.
Enkele grote buitenkunstwerken van Pim Leefsma en Marijke de Goey zijn bij het vuil en schroothoop terechtgekomen.

Marrianne en Sjouk roepen inwoners en bedrijven van Gouda op om buitenkunst aan te melden die verloren dreigt te gaan, ergens ligt opgeslagen of privé bewaard is gebleven.
Fondsen zullen aangeschreven worden om aan geld te komen voor de reparatie en het herplaatsen zodat nu en in de toekomst buitenkunst voor Gouda behouden kan blijven.

Doe mee en meldt (buiten)kunstwerken aan.
E-mail: M-waalwijkvanderspree@hetnet.nl en Sjoukengels@kpnplanet.nl

18-12-2020 13:36