Wat besluit gemeenteraad over PWA-kazerne?

Na maanden van overleggen, nadert het moment waarop de gemeenteraad een besluit neemt over de kredietverlening voor de voormalige PWA-kazerne. Op woensdag 8 juli weten we of raad instemt met de opgestelde plannen van de Gemiva-SVG Groep, De Ark en Islamitisch Centrum El-Wahda.

In aanloop naar dit besluit hebben de drie initiatiefnemers die een Islamitisch Centrum, een zml-school en een kinderdagcentrum in de voormalige PWA-kazerne willen vestigen gesprekken gevoerd met elkaar en met een groep bewoners uit de wijk. Aanvankelijk was hierbij ook de groep Gouda Noord zoals het Hoort aanwezig. Zij zijn tegen de plannen en zij hebben na twee gesprekken besloten om, tot aan de besluitvorming op 8 juli, niet meer aan het overleg deel te nemen. Wel is er een groep onafhankelijke wijkbewoners bij de gesprekken gebleven.

Wat staat er in de plannen?

Er zijn voorstellen gemaakt die volgens de initiatiefnemers overlast voor de wijk zoveel mogelijk moeten voorkomen. De plannen bevatten informatie over het aantal kinderen dat de school en het kinderdagcentrum bezoekt en welke vervoersbewegingen (busjes en taxi’s) er te verwachten zijn. De Gemiva-SVG Groep verwacht dat er dagelijks tot zes taxibussen en maximaal acht personenenauto’s per dag komen brengen en halen en leerlingenvervoer De Ark zal bestaat uit maximaal vijftien busjes en tien personenauto’s per dag. De ruimten van de Ark en Gemiva komen uit op een gezamenlijke speelruimte. In totaal zullen 145 leerlingen van De Ark en vijftig kinderen van Gemiva gebruik maken van het pand. Verder is de maximale capaciteit van de moskee teruggebracht van 1200 naar 900 bezoekers, waarbij maximaal vijf keer per jaar, bij een Islamitische feestdag, de maximale capaciteit wordt gebruikt. Ook is afgesproken dat het islamitisch centrum geen feestcentrum wordt en dat er geen rouwstoet komt, alleen de auto met de overledene. Tot slot zijn er volgens onderzoeken voldoende parkeerplaatsen en er komt een gebied voor kort parkeren voor het afzetten van kinderen.

Reacties partijen PWA

Ben Eijsink van de Gemiva-SVG Groep verwacht dat het een spannende vergadering zal worden op 8 juli. “Er zijn tijdens dit hele besluitproces veel misverstanden geweest en er is te vaak maar wat geroepen. Dat is jammer. Maar ik denk dat wij met een goed plan zijn gekomen. Ik hoop dat wij als Gemivanog steeds gesteund worden door de partijen die ons al die jaren hebben gesteund. De stemming zal spannend worden. Vorige keer was de uitslag 18-17.” Gemiva en De Ark zijn na een besluit van de gemeente sinds 2004 op zoek naar een nieuwe locatie. “Als dit plan niet doorgaat, zijn we weer terug bij af.”

Said Boukayouh van El-Wahda heeft de samenwerking met de andere partijen als positief ervaren en hoopt eveneens op een ‘ja’ van de raad. “We hadden eerst interesse in het complete gebouw, maar zijn door de gemeente bij elkaar gebracht met de andere partijen. Dit heeft geleid tot een boeiende samenwerking. De ophef in Gouda over de komst van het Islamitisch centrum heeft me wel verbaasd. De locatie is groot genoeg om alles te kunnen doen en niemand tot last te zijn. Dit blijkt ook uit alle onderzoeken. Dit centrum biedt juist goede mogelijkheden voor verbinding met niet-islamieten. Wij proberen juist de buurt tegemoet te komen. Het frustreert me, want je merkt nu dat er polarisatie gaande is. Dat is niet goed en volgens mij wordt dit onderschat door de lokale politiek. Zij is niet geïnteresseerd in verbinding en kijkt alleen naar aantallen. De gemiddelde moslim verwacht 8 juli een ‘nee’, maar ik houd nog goede hoop.” En wat als het plan niet doorgaat? “Dan worden we weer op onszelf teruggeworpen. We gaan kijken naar wat haalbaar is om bijvoorbeeld het hele pand alleen te kopen of met een partner. Het gaat erom dat we een plek vinden voor de moslimgemeenschap, waar we tot rust kunnen komen.”

Ger Schenk van De Ark prijst voor al de praktische aanpak van het proces. Het is goed dat de directeuren de overleggen voerden. Zij weten wat er in de praktijk gebeurt en zo komen we tot goede oplossingsstrategieën.” Net als Gemiva is De Ark al elf jaar op zoek naar een passende locatie. De laatste vier jaar bundelen ze de krachten in hun zoektocht met Gemiva. “Er liggen zoveel mogelijkheden om de zorg en het onderwijs te integreren.”Schenk stoort zich aan de ophef die er ontstond. “Kanttekeningen zijn prima,, maar je moet vooral kijken naar hoe we de hobbels kunnen vereffenen. Ik blijf positief; dit plan is goed voor Gouda, goed voor de integratie. Met elkaar realiseren we een meerwaarde.” Als het plan wordt afgewezen zal De Ark direct om de tafel gaan met de gemeente om te kijken naar een alternatief.

Door Bonnie van Doorn