Gemeente gaat jeugdwerkloosheid bestrijden

De gemeente Gouda gaat voor de regio Midden-Holland €200.000 aanvragen bij het Rijk om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Het doel is met dit geld 150 jongeren met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt actief naar werk of school te bemiddelen. De regio heeft een actieplan opgesteld om dit samen met haar arbeidsmarktpartners op te pakken. De doelgroep die ze daarbij voor ogen hebben, zijn werkzoekende jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 27 jaar.

Binnen die doelgroep ligt de focus vooral op jongeren met een WWB-uitkering en jongeren zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.In het actieplan komt naar voren dat niet alleen gemeenten, maar ook werkgevers zich inzetten om deze jongeren aan de slag te krijgen.

Voucherregeling en jongerencoach
Zo kunnen werkgevers gebruik maken van de voucherregeling. Dit is een bestaande, tijdelijke loonkostensubsidie voor jongeren die werkgevers stimuleert om werkloze jongeren in dienst te nemen (met en zonder uitkering). Ook is er een jongerencoach beschikbaar die jongeren met een WWB-achtergrond toeleidt naar school, werk of een traject.

Advertisements

Jongerenvraagbaak en jobcoach
In het plan is een jongerenvraagbaak voorzien. Dit is een website waar jongeren terecht kunnen voor informatie, antwoorden en doorverwijzing op het gebied van werk. De jongeren kunnen worden bijgestaan door een jobcoach. Dit is een specialist die jongeren begeleidt richting werk en/of school en daarna voor nazorg zorgt. Hierbij wordt zowel de jongere als de werkgever (zo nodig) begeleid. Indien er sprake is van problematiek zoals schulden of psychische klachten dan worden de jongeren begeleid om deze zelf op te lossen. De jobcoach start 1 september als pilot voor een half jaar.

Intensieve, regionale samenwerking
Al sinds 2009 stelt het ministerie regelmatig geld beschikbaar voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. De regio Midden-Holland maakt hiervan sindsdien al gebruik en combineert dit met aanvullende middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Een belangrijk effect hiervan is dat de regionale samenwerking tussen arbeidsmarktpartijen sindsdien is toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat activiteiten beter op elkaar zijn afgestemd en de beschikbare gelden beter worden besteed. Uiteindelijk profiteren de werkzoekende jongeren hier van.