Vrijwilligerspenning voor Truus van der Kleij-Verbij

Wethouder Laura Werger reikte op woensdag 9 maart de vrijwilligerspenning uit aan Truus van der Kleij-Verbij. De erepenning is uitgereikt als waardering voor haar jarenlange inzet bij verschillende verenigingen, clubs, organisaties en diensten voor buurtbewoners.

Ze wordt beschreven als betrouwbaar, integer, flexibel en met een gouden hart voor iedereen. Bij onder meer het Katholiek Vrouwengilde, de Zonnebloem en verpleeghuis Bloemendaal was zij actief.

In het verpleeghuis heeft mevrouw als eerste de kerkdienst opgezet, met medewerking van het Apostolaat. Daarnaast is ze jaren lang als een ouder geweest voor een kind, na het overlijden van zijn nog jonge moeder. Ook stimuleerde zij haar eigen kinderen om zich minimaal een dag per jaar in te zetten voor een ander.