Vrijwilligerspenning voor ouderenvoorlichter Peter de Vrind

Gouda- Peter de Vrind kreeg maandagmorgen 15 januari de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra. De erepenning werd uitgereikt tijdens een bijeenkomst in het Huis van de Stad.

De Vrind is ouderenvoorlichter voor de gemeente Gouda vanaf de start van het project. Hij stopt per 1 januari 2018 omdat hij de leeftijd van 80 jaar heeft bereikt. Hij is één van de laatste voorlichters die vanaf de start van Ouderenvoorlichting binnen het project werkzaam is. In al die tijd heeft hij geen afspraak gemist. De Vrind heeft zijn werkzaamheden altijd zeer accuraat uitgevoerd, is helder en duidelijk en heeft zich door zijn werkzaamheden vrijwillig verdienstelijk gemaakt voor de Goudse samenleving.

Ouderenvoorlichting
Het project ouderenvoorlichting zorgt ervoor dat ouderen gezien worden en geïnformeerd worden over zorg, welzijn en financiën. Het afleggen van huisbezoeken bij ouderen gebeurt op verzoek van de gemeente. Tijdens het gesprek bespreekt de voorlichter met de oudere hoe het gaat en de verwachtingen van de toekomst. De voorlichter geeft informatie en advies of adviseert de gemeente om professionele hulp in te schakelen bij het oplossen van problemen. Voorlichters brengen ouderen op de hoogte van veranderingen in de zorg en wijzen op het belang van eigen regie en het onderhouden van een netwerk.

Advertisements

Vrijwilligerspenning
De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.