Vrijwilligerspenning voor mevrouw S.D.M. (Sue) Dubbink-Cash en mevrouw M.W.J. (Rietje) Kaptein-Verhoef

Op woensdag 23 juli zijn mevrouw S.D.M. (Sue) Dubbink-Cash en mevrouw M.W.J. (Rietje) Kaptein-Verhoef beiden in het zonnetje gezet vanwege hun langdurige inzet voor de boek-aan-huis-service van de Openbare Bibliotheek Gouda. Wethouder Daphne Bergman reikte hiervoor de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit aan mevrouw Dubbink-Cash. Mevrouw Kaptein-Verhoef had de vrijwilligerspenning van de stad Gouda al eerder ontvangen.

Mevrouw Dubbink-Cash en mevrouw Kaptein-Verhoef zijn allebei 20 jaar geleden op 1 november 1993 begonnen als vrijwilliger bij de boek-aan-huis-service van de Openbare Bibliotheek Gouda. Eenmaal in de drie weken brengen zij boeken bij ouderen en aan huis gebonden leners. Naast het trouw brengen en halen van bibliotheekboeken zijn zij met hun regelmatige bezoeken van sociaal belang voor de mensen die zij van boeken voorzien.

Vrijwilligerspenning
De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.