Vrijwilligerspenning voor Marry van Esschoten-Verburg

Marry van Esschoten–Verburg ontving op 1 juni de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Laura Werger. Zij krijgt de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet voor verschillende christelijke kerken, onder meer als ouderling.

Marry is binnen de hervormde gemeente al vele jaren ouderling voor het ouderpastoraat. Zij legt bezoekjes af en is veel mensen tot steun. Daarnaast zet ze zich onder meer al jaren in bij Zorgcentrum Gouwestein.

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers.

Advertisements