Vrijwilligerspenning voor de heer F. Rietveld

Wethouder Corine Dijkstra met Frans Rietveld

Gouda – Vanmiddag ontvangt de heer F. (Frans) Rietveld de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Corine Dijkstra voor zijn jarenlange inzet voor de Ontmoetingskerk en Christelijke ouderen. De erepenning wordt uitgereikt tijdens de Senioren Soos in de Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314.

De heer Rietveld doet al vanaf 1973 vrijwilligerswerk, zowel maatschappelijk als kerkelijk. Hij is vanaf 1973 diaken geweest en van 2008 tot 2016 bezocht hij als Senioren Ouderling mensen vanaf 75 jaar met praktische of pastorale hulp. Sinds 2014 maakt hij deel uit van de Christelijke Senioren Soos en helpt met hand- en spandiensten om wekelijks ca 30/35 mensen te ontvangen. Sinds 2016 is de heer Rietveld secretaris van de P.C.O. B (Protestants Christelijke Ouderen Bond). Al 15 jaar verzorgt hij de buitenruimte rond de Ontmoetingskerk zoals het tuinonderhoud en bestrating. Ook houdt hij de kwaliteit en de veiligheid van de buitenruimte in de gaten.

Vrijwilligerspenning

Advertisements

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

10-10-2019 16:00