Vri. 16-09: Gedenkbord Vluchtoord Gouda 1914 – 1918

Op vrijdag 16 september 2016 vindt er in Gouda een bijzondere gebeurtenis plaats. Het is de bedoeling dat burgemeester Milo Schoenmaker, samen met de Belgisch afgevaardigde op die dag een herdenkingsbord zal onthullen op de plaats waar aan de Graaf Florisweg tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)  het vluchtoord Gouda was gevestigd: een “Belgisch dorp’ in Gouda. Met een feestelijke en informatief programma moet op deze dag een stukje Goudse geschiedenis, samen met afstammelingen van de vluchtelingen van weleer herinnerd worden. Doet u mee een stukje Goudse geschiedenis weer tot leven te brengen?

Circa 1 miljoen Belgen zijn in de eerste oorlogsmaanden in 1914 naar Nederland gevlucht. Een deel daarvan werd opgevangen in vluchtelingenkampen, waarvan Vluchtoord Gouda er één van was. Het Goudse vluchtoord kwam tot stand door een plaatselijk particulier initiatief, gesteund door het gemeentebestuur. De vluchtelingen werden ondergebracht in de kassen van de N.V. Snijgroenkwekerij v/h Gebr. Steensma. Naast het gebruik van de kassen als slaapgelegenheid, eetzaal en recreatiezaal werd het vluchtoord uitgebreid met een aantal houten gebouwen die fungeerde als leslokaal, werkplaats, naaizaal, ziekenhuis, kledingmagazijn, kerk, kantine en keuken. Verder werden er op het terrein in 1915 vierenzestig demontabele woningen neergezet. Het aantal Belgische vluchtelingen  in het vluchtoord varieerde in de tijd van bijna 2000 in 1915  tot ruim 1000 in 1918. Ook buiten het vluchtoord verbleven er enkele honderden Belgische vluchtelingen in Gouda.

Nagenoeg niets in Gouda herinnert nog aan de gastvrijheid die de Gouwenaars de Belgische vluchtelingen hebben geboden. Het Historisch Platform Gouda vindt dat daarin verandering moet komen en heeft het initiatief genomen om  aan deze bijzondere gebeurtenis uit de Goudse geschiedenis aandacht te geven. Op 16 september 2016 is het de bedoeling een herdenkingsbord op de locatie van het toenmalige vluchtoord te onthullen. Met een feestelijke en informatief programma herinneren we op die dag een stukje Goudse geschiedenis, samen met afstammelingen van de vluchtelingen van weleer, zowel zij die in Gouda bleven als degenen die terug naar België gingen en alle Gouwenaars. Maar ook daarna hopen we met een website en educatief programma meer verhalen uit deze tijd zichtbaar te maken. Er is daarom een crowdfunding-actie gestart om dit mogelijk te maken. Via www.vluchtoordgouda.nl kunt u meer informatie vinden over de actie en het vluchtoord.

Advertisements