Voormalig wethouder Daphne Bergman ereburger van Gouda

Gouda – Burgemeester Milo Schoenmaker reikte donderdag 18 januari de erepenning van de stad Gouda uit aan voormalig wethouder Daphne Bergman. Zij ontving de eretitel ereburger van Gouda als dank voor haar enorme inzet voor de stad. Met grote passie, betrokkenheid en vasthoudendheid heeft zij veel voor de stad betekend.

Sinds 2002 zet Daphne Bergman zich bestuurlijk in voor Gouda. Eerst als gemeenteraadslid voor D66 en vanaf 2010 als wethouder. In de bijna 8 jaar dat zij als wethouder aan de slag is geweest, heeft zij volgens het gemeentebestuur veel bereikt op diverse gebieden; van stadsmarketing tot vastgoed, van toerisme tot onderwijs. Vorige maand werd bekend dat zij per 15 januari is benoemd tot waarnemend burgemeester van de Gelderse gemeente Beuningen.

Resultaatgerichte aanpak
Met haar zakelijke, resultaatgerichte aanpak heeft Daphne Bergman binnen haar portefeuilles veel bereikt, vindt het gemeentebestuur. “De goede samenwerking met ondernemers en organisatie in de binnenstad heeft onder meer geleid tot veel verbeteringen in de binnenstad, het aantrekken van grote evenementen met landelijke aandacht, uitbreiding van de toeristische kaasmarkt, meer bezoekers en zelfs de titel Beste Binnenstad in 2015.”

Advertisements

Cultuur
“Ook op het gebied van cultuur is Gouda er op vooruitgegaan ondanks de enorme bezuinigingen die zij moest doorvoeren. De oude stadsbibliotheek en wijkfilialen moesten wijken. Daarvoor in de plaats kwam de Chocoladefabriek. Uitgeroepen tot beste bibliotheek van Nederland en hotspot van Gouda. Het Cultuurhuis Garenspinnerij is ontwikkeld tot een inspirerende plek voor talentontwikkeling. Ook heeft Daphne zich altijd sterk gemaakt voor de Goudse Schouwburg en de bouw van Cinema Gouda. En ook het museum Gouda kon op haar steun rekenen zodat het museum zich na het nemen van spraakmakende maatregelen weer kon ontwikkelen als geliefd stadsmuseum met mooie tentoonstellingen.”

Monumenten
“Als wethouder monumenten en vastgoed heeft zij zich enorm ingespannen voor de herbestemming en/of herontwikkeling van monumenten in Gouda zoals het stadhuis op de Markt, voormalige ambachtsschool aan de Graaf Florisweg, het kaaspakhuis aan de Wachtelstraat, etc. Daarbij lette zij er speciaal op dat de essentie van de monumenten gewaarborgd werden.
Het bewonersinitiatief Goudasfalt heeft zij de kans gegeven om het voormalig koudasfaltterrein te kunnen herontwikkelen. Binnen haar andere portefeuilles: onderwijs, bouw- en woningtoezicht, erfgoed en woonwagens heeft zij duidelijke stappen gezet voor verbetering.”

De erepenning van de stad Gouda
De erepenning van de gemeente Gouda is de hoogste stadsonderscheiding. Zij wordt sinds 1939 in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen die zich voor Gouda in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. Of door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt.