Voorlopig geen vergunning voor een islamitisch centrum Antwerpseweg

Gouda – Het college van burgemeester en wethouders maakt geen gebruik van de bevoegdheid het geldende bestemmingsplan te wijzigen voor de vestiging van een islamitisch centrum aan de Antwerpseweg in Gouda. Uit toetsing is gebleken dat niet wordt voldaan aan alle criteria en het derhalve niet mogelijk is de omgevingsvergunning te verlenen. Het gaat hierbij dan onder andere over een ontoereikend aantal parkeerplaatsen. De vergunningaanvraag biedt daarnaast onvoldoende houvast voor een goede beoordeling van de ruimtelijke inpasbaarheid en de gevolgen van vestiging van een islamitisch centrum voor de (nabije) omgeving.

Het college van burgemeester en wethouders wijst vestiging van een islamitisch centrum op de Antwerpseweg niet ten principale af, echter vindt het belangrijk dat een islamitisch centrum nu en in de toekomst ruimtelijk past in haar omgeving. Om die reden is het essentieel dat een volledige en juiste afweging gemaakt kan worden, gebaseerd op alle relevante huidige en toekomstige factoren.

Daartoe zal de gemeente Gouda in gesprek blijven met de initiatiefnemers van het Islamitisch centrum over eventuele mogelijkheden voor hun huisvestigingsvraagstuk.

Advertisements

GoudaFM had vrijdag 17 maart tijdens het radioprogramma ‘Gouda Actueel’ een exclusief interview met de woordvoerder van MIV Assalam.