Voorbereidingen voor komst KFC en De Beren naar Goudse Poort

De planvoorbereidingen voor de komst van een Kentucky Fried Chicken (KFC) en eetcafé De Beren naar de Harderwijkerweg (Goudse Poort) zijn in gang gezet. Het kantoorpand wordt gesloopt, wat gevolgen heeft voor de vleermuizen in het oude pand. Daarnaast moet de kruising Harderwijkerweg-Van Reenensingel worden aangepast, moet er een oplossing komen voor het fietsverkeer en er moet extra parkeerruimte worden gemaakt. Het plan gaat nu de inspraakprocedure in.

Om het kantoorgebouw te kunnen slopen, moet een oplossing worden gevonden voor de vleermuizen die zich in het oude pand bevinden. Daarvoor is een ontheffing Flora- en Faunawet aangevraagd. De gemeente verwacht die te krijgen.

Verkeersafwikkeling
Verder vraagt de verkeersafwikkeling extra aandacht. Auto’s die vanuit de westelijke richting komen (Goudse Poort) hebben te maken met een heel korte invoegstrook. Verkeer dat vanaf de Harderwijkerweg in oostelijke richting wil vertrekken, moet meerdere rijstroken oversteken. Voor fietsverkeer uit de westelijke en zuidelijke richting zijn de eetgelegenheden lastig te bereiken, omdat het fietspad aan de noordzijde van de Van Reenensingel eenrichting is. Van de ontwikkelaar wordt gevraagd de aanpassing van de kruising Harderwijkerweg – Van Reenensingel voor zijn rekening te nemen en een fietsdoorgang te realiseren naar het fietspad Goudse Poort. Ook moet de ontwikkelaar op eigen kosten voorzien in extra parkeerruimte.

Advertisements