Man vaker de baas over financiën en verzekeringen en vrouw over het interieur

Uit het onderzoek onder samenwonende stellen door Nationale-Nederlanden blijkt dat koppels weinig aandacht besteden aan formele zaken zoals het vastleggen van juridische aspecten en verzekeringen. Ruim de helft maakt hier alleen mondelinge afspraken over. Wat betreft de financiën zijn het nog steeds de mannen die hier de beslissingen over nemen, terwijl de vrouwen meer de baas zijn over de inrichting van het huis.

Waar stellen zich bij het samenwonen het meest aan irriteren is rondslingerende rommel (51%) en vieze vaat op het aanrecht (47%). Ruim 1 op de 3 zou willen dat hun partner minder tijd besteedt aan tablet, smartphone en TV.

Mannen nemen eindbeslissing over geld en verzekeringen
Samenwonenden beslissen veel samen en 49% deelt de woonlasten evenredig. Toch zijn het in 22% van de gevallen de mannen die de eindbeslisser zijn over de financiën (zoals sparen en lenen) tegenover 14% van de vrouwen. Een zelfde trend is ook te zien als het gaat om verzekeringen (denk aan woonverzekeringen en reisverzekeringen). Meestal beslissen zij samen, maar in 28% van de gevallen geeft de man aan hierover de eindbeslissing te nemen, tegenover 15% van de vrouwen. Bij de inrichting van een nieuw huis is het precies omgedraaid. Daar geeft bijna een kwart van de vrouwen aan de eindbeslisser te zijn, tegenover 4% van de mannen.
Qua verzekeringen, wordt voornamelijk stil gestaan bij de inboedelverzekering. Deze wordt opnieuw afgesloten (41%) of samengevoegd (26%) bij samenwonen. Met een ongevallenverzekering (66%), rechtsbijstandverzekering (63%) of reisverzekering (63%) doen veel koppels niets op het moment dat zij gaan samenwonen.