Volgende week princiepe besluit over PWA-kazerne

Het college van B&W neemt volgende week dinsdag een besluit over de aan- en gedeeltelijke doorverkoop van de voormalige Prins Willem Alexanderkazerne. Als dat doorgaat, is er op donderdag 12 februari een bijeenkomst voor de buurt. Een maand later neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de aankoopconstructie. Bij het plan gaat het om de huisvesting van een moskee , een school voor zeer moeilijk lerende kinderen en een medisch kinderdagverblijf. Op 3 februari willen B&W van de drie horen of een gezamenlijke huisvesting mogelijk is. Als het antwoord ‘nee’ is, is het hele plan van tafel. Is het antwoord ‘ja’, dan gaat het plan door naar de gemeenteraad.