Voldoende (regen)zoetwater heeft verzilting West-Nederland gestopt

Voor vakantievierders is het natte en koele weer in Nederland en elders in Europa geen pretje. Voor de waterbeheerders in West-Nederland is het regenwater juist welkom. Nu het regent en de Rijnafvoer stijgt, is een omslagpunt bereikt. De maatregelen die van kracht zijn om de verzilting in West-Nederland tegen te gaan, zijn niet meer nodig aldus Hoogheemraadschap Rijnland.

Sinds 12 juli krijgt West-Nederland extra zoet water via de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA). Rijkswaterstaat stelt vanuit het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek zoet water beschikbaar, dat via hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden naar de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard wordt aangevoerd.

De neerslag van de afgelopen periode zorgt ervoor dat het neerslagtekort is teruggelopen. Het zoutgehalte in het water is weer normaal en de watervraag voor peilhandhaving en vanuit de agrarische sector is weggevallen. Door deze ontwikkelingen zijn de eerder genomen droogtemaatregelen nu niet meer nodig.

Hoe wateraanvoer werkt
De KWA is een stelsel van stuwen, watergangen en gemalen en inlaten dat in tijden van watertekort zoetwater aanvoert vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal; twee inlaatpunten waarop de zee geen invloed heeft. De hoogheemraadshappen De Stichtse Rijnlanden, Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard realiseren samen de KWA. Rijkswaterstaat regelt de verdeling van water over Nederland en stelt het water beschikbaar voor de KWA.