Vijf jaar Goudse Weekendschool

Het is vijf jaar geleden dat René Mascini van Woonpartners de Goudse Weekendschool initieerde. Samen met coördinator Nynke van den Brink en Michelle den Edel startte hij met een klas leerlingen uit groep zeven die een extra steuntje in de rug kon gebruiken. Inmiddels heeft Mascini het stokje doorgegeven aan Noor Ferket van hoofdsponsor Centric, is het team uitgegroeid tot drie coördinatoren en een extra leerkracht en nemen vier klassen deel aan de wekelijkse lessen en huiswerkplek op zondag.

De groep deelnemers is na vijf jaar uitgebreid en bestaat nu uit kinderen uit groep zeven, acht en de brugklas. Coördinator Linde Kuipers: Op de Goudse Weekendschool krijgen de kinderen onder andere les van verschillende vakmensen, zoals raadsleden, verzekeringsagenten en rechters, maar ook brandweermannen en timmerlieden. Zo kunnen zij een nieuwe wereld ontdekken en zij vergroten op deze manier hun zelfvertrouwen. Hierdoor kunnen kinderen straks makkelijker hun plek vinden in de samenleving. In het derde jaar van de weekendschool krijgen leerlingen, om de overstap naar de brugklas te begeleiden, elke zondagmiddag de gelegenheid om huiswerk te maken.”

Leergierig
Rene Mascini had het project gezien in Amsterdam en wilde dit naar Gouda halen. Dankzij sponsoren, fondsen en subsidies is het van de grond gekomen. Vijf jaar geleden startte de Goudse Weekendschool met een groep van zo’n zestien leerlingen in het toenmalige gebouw van basisschool de Kas. Nu maakt de Weekendschool gebruik van het pand in de Herpstraat waar de Aloysiusschool in zat. “Dit zit in het centrum. Dit is makkelijker bereikbaar voor leerlingen uit alle wijken in Gouda. De kinderen kiezen zelf voor de Weekendschool. Uiteraard zitten de ouders bij het intakegesprek en steunen zij hun aanmelding, maar de leerlingen melden zich vrijwillig aan. Het zijn dus allemaal heel leergierige en nieuwsgierige leerlingen die deelnemen. Dat horen we ook vaak terug van onze gastdocenten na een les”, vertelt Kuipers. “In vijf jaar tijd hebben we een goot netwerk aan bedrijven opgebouwd die gastlessen geven. Zo brengen we jaarlijks een bezoek aan onder andere het Groene Hart Ziekenhuis, het politiebureau, een dierenarts- en huisartspraktijk, rechtbank en transportbedrijf. Medewerkers van die bedrijven geven er vrijwillig workshops, zodat kinderen kunnen ervaren hoe het in de praktijk werkt. Tot nu toe krijgen we hierover heel veel positieve reacties van zowel de leerlingen als de docenten. Om ook de komende jaren kinderen uit Gouda te kunnen laten snuffelen aan alle aspecten van het beroepsleven, zijn we blijvend op zoek naar meer sponsoren en vrijwilligers.” Zie voor meer informatie: www.goudseweekendschool.nl

Advertisements

Door Bonnie van Doorn