Vestia mag huurwoningen niet aan particulieren verkopen

De stichting Vestia wil Goudse sociale huurcomplexen aan de Binnenkade, het Driewegplein en de Crabethstraat kunnen verkopen aan andere dan woningcorporatie, maar de gemeente Gouda is het daar niet mee eens. Het stadsbestuur is bang dat in dat geval te weinig sociale huurwoningen overblijven. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de lagere inkomensgroepen in Gouda tot 2030 zullen groeien. Deze groepen zullen steeds vaker uit alleenstaanden en ouderen bestaan. Vestia heeft geld nodig en wil daarom veel woningen afstoten. (Bron AD)