Vernieuwing ruiterroutes Zuid-Holland van start

De Provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en de hippische stakeholders binnen het Hippisch Platform Zuid-Holland (KNHS, KWPN, FNRS) en Equestrum werken nauw samen om het ruiterroutenetwerk in Zuid-Holland aan te laten sluiten bij de behoefte van de recreatieve paardensporter in Zuid-Holland. Samen met Easygis, specialisten op gebied van digitalisering van beheer, onderhoud en uitbreiden van toeristische infrastructuur is een eerste verkenning gedaan en wordt gewerkt aan de opzet van een voorloop-routebureau.

Zuid-Holland is met 21.993 leden aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond de regio met de meeste paardensporters van ons land. Naast het beoefenen van de wedstrijdsport maakt een heel groot deel van deze leden graag een buitenrit te paard of met een koets. De hippische stakeholders, verenigd in het Hippisch Platform Zuid-Holland, werken samen met de Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer en andere terreinbeherende organisaties aan een opzet van een ruiterroutenetwerk in Zuid-Holland met goede en veilige ruiterroutes die, waar mogelijk, ook geschikt zijn als menroute.

Wensen kenbaar maken

“We maken flinke stappen met het plan. Op dit moment staan al verschillende routes in een mooi digitaal bestand”, zegt Aaf Bos, portefeuillehouder recreatiesport van de KNHS regio Zuid-Holland. “Alleen door nauwe samenwerking kunnen we het ruiterroutenetwerk optimaal afstemmen op de behoefte van de recreatieruiter in onze provincie. Ik roep dan ook alle ruiters en belangenbehartigers op om hun wensen aan ons kenbaar te maken en aansluiting te zoeken bij dit gezamenlijke initiatief. Alleen door een goede samenwerking kunnen we het optimale resultaat bereiken.”

Advertisements

Om het digitale ruiterrouteplan compleet te maken en volledig inzicht te krijgen in de wensen van alle recreatieruiters worden stichtingen en verenigingen opgeroepen om contact op te nemen met recreatieforum@knhszuidholland.nl

Adopteer je route

Ook landelijk werken KNHS en Staatsbosbeheer nauw samen om de paardensporter van de natuur te laten genieten terwijl dieren en planten in hun natuurlijke habitat beschermd blijven. Het programma ‘Adopteer je route‘ is bedoeld om zorg en onderhoud te geven aan de natuur waar paardensporters dagelijks te paard van kunnen genieten.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
26-10-2018 12:57