Groene Hart gaat voor duurzaam beton

Texture of a worn sidewalk

Beton anders produceren en vaker hergebruiken, om daarmee de CO₂-uitstoot te verlagen en het gebruik van grondstoffen te verminderen. Daarover maken gemeenten, aannemers, slopers, recyclebedrijven en betonproducenten in het Groene Hart samen afspraken. Op 30 oktober ondertekenen zij gezamenlijk het convenant: ‘Groene Hart gaat voor duurzaam beton’.

Hergebruik van beton

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen gaan in samenwerking met bedrijven beton duurzamer inkopen en verwerken. Daarnaast scheiden ze bij sloopprojecten het vrijkomende beton uit stoepen, wegen en gebouwen. Door hergebruik van het beton en het circulair maken van de keten wordt bespaart op de winning van zand en grind, en wordt ook de CO₂-uitstoot aanzienlijk vermindert.

De partijen die het convenant tekenen willen de betonketen sluiten en er op die manier voor zorgen dat afval juist grondstof wordt. Zo willen zij starten met minimaal 15 procent van het vrijkomende beton te verwerken in nieuw beton, zoals straatstenen en tegels. Sowieso streven zij per direct naar 100 procent hergebruik van het vrijkomende beton in nieuw beton. Het uiteindelijke doel is een CO2-reductie te bereiken van 30 procent in 2021.

Advertisements
Groene Hart circulair

Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen willen gezamenlijk aan de slag met duurzaamheid in het Groene Hart. Het doel: in 2050 CO2- en energieneutraal zijn met een circulaire economie. Een circulaire economie is een economie waarin alles hergebruikt wordt en er dus vrijwel geen afval meer is. Het ontwerpen van innovatieve gebouwen en producten en het hergebruik van grondstoffen levert ook extra werkgelegenheid en innovatie op.

Ondertekening convenant

Het convenant ‘Groene Hart gaat voor duurzaam beton’ wordt ondertekend door: gemeente Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen, Betonmortel Centrale Koudekerk (BCK), Goudse Betonmortel Centrale (GBC), KWS infra, Aannemingsbedrijf Van der Meer, MBI beton, Rewinn, Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls, Struyk Verwo Infra, Betonindustrie De Hamer, Theo Pouw groep en Vlasman.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
26-10-2018 13:03