Verkeersplan gepresenteerd voor autoluwe binnenstad

Gouda – De gemeente Gouda heeft woensdag het nieuwe verkeerscirculatieplan gepresenteerd. Belangrijkste verandering is het verder weren van auto´s uit de binnenstad. Ook op de singels is in de plannen geen ruimte meer voor doorgaand verkeer. Dit moet meer ruimte creëren voor voetgangers en fietsers. Tegelijk met het verkeersplan is ook het nieuwe parkeerplan gepresenteerd. “Het is nu aan de (gemeente)raad om hem te bespreken en om alle partijen in de stad te horen”, zegt wethouder Hilde Niezen. Dat is nodig, want niet iedereen voelt zich goed bij de plannen betrokken.

Met de aanpassingen moet de binnenstad aantrekkelijker worden voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en verblijf. De belangrijkste ingrepen zijn de zogenaamde ‘knips’, wegafsluitingen in de Fluwelensingel, de Nieuwe Veerstal en het Kleiwegplein. Het wordt voor doorgaand verkeer onmogelijk nog ‘rond te rijden’ over de singels. In het centrum is autorijden straks alleen nog bedoeld voor bewoners en leveranciers, bezoekers kunnen gebruik maken van de parkeergarage’s.

Als succesverhaal noemt de gemeente de Veerstal, waar het centrum straks weer aan de Hollandse IJssel komt te liggen zonder verkeer. Daar staat tegenover dat auto’s zich moeten verplaatsen van de singels rond het centrum naar de rondwegen, zoals de Goverwellesingel, Burgemeester van Reenensingel en de N207. Behalve deze routes zullen ook de doorgaande Koningin Wilhelminaweg en Goudse Houtsingel hierdoor drukker worden. Aanpassingen aan de wegen moet voorkomen dat het verkeer er straks vastloopt.

Advertisements

De gemeenteraad wordt nu geacht om met bewoners en ondernemers in gesprek te gaan, om hun wensen en bezwaren te horen. Die zijn er in eerste instantie over het proces, blijkt uit een telefonische toelichting van Nico Voogt van Gouda Onderneemt: “We vragen al twee jaar om informatie. We hebben eigenlijk nog niet eens inhoudelijk commentaar gehad op het plan”. Daarvoor was geen tijd, want pas in september werden de ondernemers bij de zaak betrokken, legt hij uit. Vanaf de presentatie zouden zij slecht twee weken de tijd hebben om inhoudelijk te reageren op de plannen; veel te kort, vindt Voogt.

De wethouder was hier niet ongevoelig voor en heeft de uiterste data voor inspreken en het uiteindelijke besluit voorlopig opgeschort. Het woord is vrijdag dus aan de Goudse ondernemers; dan gaan zij met maar liefst tien tot twaalf fracties in gesprek over de impact van de plannen.

De belangrijkste maatregelen in het Parkeerplan zijn aanpassingen van de tarieven, waardoor mensen goedkoper buiten dan binnen het centrum parkeren. Ook wordt gewerkt aan een plan om de parkeeroverlast in ‘randgebieden’ te verminderen, waar in wijken wordt geparkeerd om parkeerzones te ontlopen. Tenslotte wordt gekeken of het opruimen van weesfietsen, zoals ingevoerd bij het station, kan worden uitgebreid naar het centrum. Parkeerwijzigingen voor volgend jaar moeten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

02-10-2019 20:10