Verkeersonderzoek personenauto’s in de Randstad

Rijkswaterstaat houdt op dinsdag 13 november en donderdag 15 november op 38 locaties een verkeersonderzoek onder personenauto’s in en om de Randstad. in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland wil Rijkswaterstaat inzicht krijgen in het weggebruik, ontwikkelingen en trends op autosnelwegen.Het onderzoek verloopt via kentekenregistratie en het afnemen van enquêtes bij automobilisten.

Wat wordt onderzocht?

Het onderzoek onder personenauto’s moet informatie opleveren over de intensiteiten, de herkomsten en bestemmingen van personenauto’s, hoe automobilisten de bereikbaarheid en doorstroming beleven en het motief van de verplaatsing zoals bijvoorbeeld woon-werk, zakelijk of recreatief. Aan de automobilisten wordt onder meer gevraagd wanneer zij reizen, hoe zij omgaan met files en hoe zij proberen de reis efficiënter te laten verlopen. Ook wordt gevraagd welke systemen voor reisinformatie zij gebruiken en hoe betrouwbaar zij deze vinden. Denk bijvoorbeeld aan radio, apps, navigatiesystemen of borden boven de weg.

Waar vindt het onderzoek plaats?

In totaal zijn er 38 meetlocaties in de Randstad en omgeving. Op vier plaatsen wordt in twee richtingen gemeten. In Noord-Holland betreft het bijvoorbeeld de A9 bij Raasdorp alleen richting Amsterdam en de A1 bij Weesp richting Amsterdam en richting Hilversum/Almere, in Zuid-Holland de A12 bij Zoetermeer richting Den Haag en de A4 Delft-Zuid richting Den Haag en richting Rotterdam. In Utrecht wordt onder meer gemeten op de A2 bij Breukelen richting Amsterdam en richting Utrecht en de A12 bij Harmelen-Woerden richting Utrecht. Voorbeeldlocaties in Flevoland zijn de A6 Lelystad Oostvaardersplassen richting Almere en de A6 bij Lemmer richting Emmeloord.

Advertisements
Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Met camera’s worden kentekens van passerende personenauto’s geregistreerd. Vanaf dinsdag 6 november worden de camera’s langs de weg en op viaducten geplaatst. Op dinsdag 13 november en donderdag 15 november (reservedag) vindt kentekenregistratie plaats. De geregistreerde kentekenhouders van personenauto’s ontvangen de week erna een brief met een link naar de digitale enquête en het verzoek deel te nemen aan het onderzoek.

Privacybescherming

De verkregen adresgegevens van (personen-)automobilisten worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en na het onderzoek vernietigd. Er wordt voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verkeersonderzoeken in de Randstad

Het personenauto onderzoek in de Randstad wordt voor de tweede keer gehouden. Met de gegevens uit 2014 kan een vergelijking worden gemaakt tussen de personenauto stromen en kenmerken in 2014 en die in 2018. Dat levert inzicht in trends en ontwikkelingen op die aanleiding kunnen zijn voor maatregelen op het rijkswegennet.

De resultaten van het onderzoek gebruikt Rijkswaterstaat om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de Randstad te verbeteren. Daarnaast gebruiken het Rijk en de regionale partners de resultaten voor het ontwikkelen van beleid en het toepassen van bijvoorbeeld instrumenten op het gebied van Smart Mobility. Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek in juli 2019 bekend. Rijkswaterstaat bespreekt de resultaten met de verschillende stakeholders in de regio.

Meer informatie

Op de website staat meer informatie over Verkeersonderzoek. Hier staan ook veelgestelde vragen over verkeersonderzoek, privacy en mobiliteitsprojecten. Heeft u vragen over het onderzoek? Twitter naar @Rijkswaterstaat of bel 0800 – 8002 (gratis).

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
09-11-2018 14:14