Verandering terrassen Markt gaat door

Gouda – Na bijna vijf jaar onderhandelen is er uiteindelijk toch overeenstemming gekomen tussen Koninklijke Horeca Nederland afdeling Gouda en de gemeente Gouda over een nieuw terrassenbeleid. De belangrijkste verandering is dat de terrassen gevelbreed worden met een extra beschut winterterras direct aan de gevel, wat overgaat in een meer open zomerterras.

Hiermee vervalt het huidige looppad tussen de gevels en terrassen en krijgt het terras zijn oorspronkelijke meer seizoensgebonden functie terug. De komende maanden worden gebruikt om te kijken hoe dit kan worden uitgevoerd.

Aan de oostzijde van de Markt wordt de loopstrook langs de gevel gehandhaafd. Hier is immers overwegend detailhandel aanwezig die gebaat is bij een loop direct langs de gevels. De terrassen aan de oostzijde worden ook niet meteen aangepast. Dit is pas aan de orde als een ondernemer nieuwe inventaris of terrasschermen aanschaft. Wel wordt hier jaarlijks gekeken naar de verdeling van terrasruimte, afhankelijk van het aantal terrasaanvragen dat is ingediend.

Planning Sinds 1 januari 2016 zijn de zogenoemde ‘flappen’ tussen de parasols en de schotten al verdwenen. Hierdoor krijgt het nu volledig de functie terras, wat bij slecht weer niet te gebruiken is. Na het terrasseizoen 2016 (oktober) zal ook het straatwerk bij de terrassen worden vernieuwd, afgestemd op de nieuwe indeling. Vanaf het nieuwe terrasseizoen in 2017 (april) zijn de winterterrassen gerealiseerd en is het nieuwe terrassenbeleid volledig vormgegev12239701_981518788556249_4207764197473218305_nen.