Gemeente Gouda koopt KoudaAsfalt terrein

De gemeente Gouda heeft overeenstemming bereikt met de eigenaar van het Koudasfalt terrein over de aankoopprijs. Volgens de wethouder Daphne Bergman valt de prijs voor het terrein mee. Hoeveel de gemeente gaat betalen mag uit strategische overwegingen nog niet worden gezegd. Immers de gemeenteraad moet de aankoop nog goedkeuren.

Zodra de gemeente eigenaar van het terrein is zal besloten moeten worden welke projectontwikkelaar hiermee aan de slag kan. Naar alle waarschijnlijkheid het burgerinitiatief GoudAsfalt.