Veiliger en beter medicijngebruik door regionale samenwerking

tablets

Zorgaanbieders in de regio Midden-Holland hebben een samenwerkingsconvenant ondertekend om de medicatieveiligheid in de zorgketen te verbeteren en medicatie doelmatiger voor te schrijven aan inwoners in de regio.

De zorgaanbieders in de regio willen intensiever samenwerken om de medicatieoverdracht in de keten te verbeteren, fouten te voorkomen en daarmee de veiligheid voor hun patiënten te verhogen. Ook is samenwerking in de keten belangrijk om medicatie doelmatiger voor te schrijven en het onnodig gebruik van (dure) medicatie te voorkomen. Hiermee kunnen ook de kosten worden beperkt.

Meer inzicht in en controle van medicijngebruik
Samenwerking is niet altijd eenvoudig, omdat meerdere zorgaanbieders medicatie kunnen voorschrijven en zij met verschillende systemen werken. De komende periode gaan de samenwerkingspartners daarom praktische werkafspraken maken over wanneer en op welke manier zij gegevens van elkaar kunnen inzien, elkaar informeren, gegevens overdragen en het medicatiegebruik kunnen controleren.

Advertisements

Voorkomen van slachtoffers
Bij medicijngebruik kan veel misgaan. Bijvoorbeeld fouten bij het voorschrijven of toedienen, verkeerd gebruik van medicijnen of medicijnen die in combinatie met elkaar voor nare bijwerkingen zorgen. Overdrachtssituaties vormen daarbij een extra risico. Verkeerd medicijngebruik zorgt jaarlijks in Nederland voor circa 40.000 ziekenhuisopnames en ruim vijf procent van de patiënten die zich meldt bij de Spoedeisende Hulp. Samenwerking tussen zorgaanbieders is van groot belang om de medicatieveiligheid te vergroten. Ook is eenduidigheid in de medicatie van belang om de therapietrouw van patiënten te bevorderen.