Veelbelovend jaar voor weidevogels in De Wilck en Polder Westeinde

In de weidevogelvriendelijk beheerde polders De Wilck en Polder Westeinde in het Groene Hart zet Staatsbosbeheer vol in op het behoud van weidevogels als de grutto, kievit, scholekster en tureluur. Met gebiedsuitbreiding en extra plasdras is het reservaat nog geschikter gemaakt als ‘Bed, Bad & Breakfast’ voor de broedende vogels.

Uitbreiding Polder Westeinde
Goed nieuws voor Polder Westeinde bij Zoeterwoude: onlangs heeft Staatsbosbeheer dit weidevogelreservaat met 30% kunnen uitbreiden van 47 naar 62,5 hectare. Hierdoor is niet alleen de oppervlakte broedgebied voor weidevogels vergroot, maar kan ook het beheer ervan beter worden afgestemd met het huidige reservaat. De inrichting van de nieuwe percelen om het waterpeil te verhogen, zal nog plaatsvinden. In Polder Westeinde zien we een licht stijgende lijn in de totale aantallen weidevogels. Dit jaar blijven de aantallen kievit helaas wel wat achter. Dit is in lijn met het landelijke beeld. Door in te grijpen met passende beheermaatregelen en sleutelen aan het waterpeil, zijn de aantallen grutto en scholekster hier in de lift.

Extra plasdras in De Wilck
Ook in De Wilck tussen Zoeterwoude en Hazerswoude zijn veelbelovende ontwikkelingen ten gunste van de weidevogels. Onlangs werd nog een extra zonnepomp geplaatst door vrijwilligers en donateurs voor meer voedselrijke plasdras en slikrandjes in De Wilck. Het effect van de eerste zonnepomp die vorig jaar is geplaatst was meteen zichtbaar met de komst van 3 steltkluten in het broedseizoen en een unicum voor dit gebied: kleine plevieren hebben er vorig jaar voor het eerst hun jongen groot gebracht! In dit gebied broeden nog steeds recordaantallen weidevogels voor met ook sinds vorig jaar een nieuwkomer, de gele kwikstaart. De teller voor dit broedseizoen staat nu op onder andere 65 broedparen kievit en 45 broedparen grutto op 120 hectare. Dit is het getelde aantal broedparen, het werkelijke aantal ligt nog wat hoger. Naarmate het voorjaar verder vordert, zal de teller zeker nog oplopen.

Maatwerk
De Wilck en Polder Westeinde zijn natuurgebieden in het Groene Hart die speciaal voor vogels zijn ingericht: in de winter is er een plek om te rusten voor de wintergasten, in de lente een plek voor weidevogels om te broeden en in het vroege voorjaar en in de herfst komen duizenden trekvogels hier een pauze houden om even aan te sterken voor ze weer verder trekken. Dat vergt in ieder seizoen maatwerk in beheer.

Voor de weidevogels zijn er in het broedseizoen speciale beheermaatregelen: hoog waterpeil, laat maaien en geen of slechts beperkt ruige mest. Dit levert speciaal kuikenland op, bestaande uit een korte, open en kruidenrijke grasvegetatie. Dergelijke kruidenrijk grasland trekt duizenden insecten waar de jongen groot op worden.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

26-04-2019 11:40