Veel geslaagden op Antonius Tweetalig

Gouda – Kun je halverwege je havo- of vwo-opleiding al zeggen dat je vloeiend Engels spreekt? De leerlingen van de tweetalige afdeling op het Antoniuscollege Gouda kunnen dat wel degelijk. Zij hebben in drie jaar tijd geleerd om vrijuit in het Engels te denken. Als bewijs dat zij de Europese eisen ruimschoots hebben gehaald, ontvingen zij hun TTO Junior Certificate. Dit getuigschrift wordt gegeven aan leerlingen die hun tweetalige opleiding in de onderbouw hebben afgerond.

Tijdens een gezellige bijeenkomst met ouders en andere belangstellenden, benadrukte teamleider Peter van Voorthuizen dat de school trots is op de prestaties van haar leerlingen. De leerlingen kunnen zich in het algemeen makkelijk uitdrukken in het Engels en bewegen zich soepel in een internationale context. Ook de Engelstalige docenten stonden stil bij het behalen van deze onderwijskundige mijlpaal. Docente Engels Hanneke Romijn prees het hoge niveau van het Engels. Science docent Michiel Cuperus benadrukte dat de tweetalige opleiding hen tot slimmere en meer kritische persoonlijkheden heeft gemaakt.

Roos van Verdienste

Na de uitreiking van de certificaten kregen de leerlingen ook een Roos van Verdienste uitgereikt. Natuurlijk werd de groep met diploma en roos op de foto gezet. Deze groep leerlingen is intussen al gestart met hun vervolgopleiding in de bovenbouw van havo en vwo. Een aanzienlijk deel van hen heeft gekozen voor verdere verdieping van de tweetalige opleiding. Zo zullen zij zich bekwamen in het International Baccalaureate programma en leren zij een academische denkhouding aan in het vak Global Perspectives and Research. Over enkele jaren zullen zij ook hiervoor een extra schooldiploma verkrijgen.

Advertisements

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
18-09-2018 17:07