Veel enthousiaste reacties voor 24 startersappartementen in Middenwillens

Woonpartners Midden-Holland heeft 393 reacties ontvangen voor de 24 starters­appartementen in Middenwillens. In de doelgroep van18 tot en met 22 jaar reageerden 121 jongeren (30%). We kregen 272 reacties (70%) in de groep 23 tot en met 28 jaar. Van deze jongeren heeft 12% zich aangemeld voor de toewijzing van een woning op basis van een maatschappelijke sleutelfunctie. De aanmeldingen komen uit de sectoren onderwijs (12 reacties), de zorg (34 reacties) en één vanuit brandweer of politie. De meeste kandidaten hebben als werkgever het Carmelcollege, Gemiva of Zorgpartners.

De bekendmaking dat Woonpartners Midden-Holland woningzoekenden met een maatschappelijke sleutelfunctie voorrang geeft bij het toewijzen van sociale huurwoningen heeft veel reacties losgemaakt. Naast steunende reacties waren er ook afwijzende reacties. “ Dat ons initiatief discussie losmaakt is begrijpelijk gezien de grote woningnood onder alle woningzoekenden in de regio. Toch is het van belang om juist jonge mensen met een sleutelfunctie voorrang te geven op de huurwoningmarkt. Niet alleen voor de concurrentiepositie van het Groene Hart, maar ook voor de sociale draagkracht in de wijken” aldus René Mascini, directeur-bestuurder.

Een leeg Groene Hart?
In de gemeente Den Haag, Rotterdam en Utrecht wordt ook voorrang gegeven aan mensen met een maatschappelijke sleutelfunctie bij de toewijzing van woonruimte. In die zin hebben we geen keus en moeten we de concurrentie aangaan met de grote steden om leerkrachten en zorgverleners aan onze regio te binden.

Advertisements

En als men zich afvraagt of het aan Woonpartners is hier invulling aan te geven? Dan is het antwoord van René Mascini: “Iedereen profiteert ervan dat binnen het Groene Hart de vacatures met een maatschappelijke sleutelfunctie worden ingevuld. De toewijzing van 12 woningen aan leerkrachten en zorgverleners is een eerste stap. Dit is met instemming van de gemeente Gouda uitgevoerd. De bevoegdheid is vastgelegd in de Huisvestigingswet en de gemeentelijke huisvestingsverordening”.

Via de woningtoewijzing leveren de gemeente Gouda en Woonpartners Midden-Holland een extra bijdrage aan een toekomstbestendige stad met goede onderwijs- en zorgvoorzieningen.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

23-05-2019 09:00