Van beschermd naar Gewoon Thuis

Gouda – Einde van de middag, we gaan aan een tafeltje zitten in de verlaten kantine van het Huis van de Stad. Twee ervaringsdeskundigen, hun woordvoerder en de verslaggever. Aanleiding zijn de uitkomsten van een zorgonderzoek in Midden Holland, waarbij mensen uit begeleid wonen naar zelfstandig wonen werden begeleid. De resultaten van deze pilot ‘Gewoon Thuis’ zijn overwegend positief. Weekblad deGouda sprak deelnemers Freek en Agnes over hun ervaringen. “Eerst zag mijn kledingkast eruit als de Mount Everest. De woonbegeleider brengt eindelijk wat

Freek is een man van een jaar of 60, die lange tijd heeft gewerkt als hovenier. Hij kwam destijds in het Paradijs wonen vanwege een angststoornis. Na een intensief en spannend zoektraject met de woningbouw vond hij 1,5 jaar geleden een passende woning en sindsdien woont hij zelfstandig met Gewoon Thuis. Freek behoorde tot een groep van 10 mensen die voor de troepen uit liep, om te proberen of zelfstandig wonen voor hen werkt. Zijn vertrek was vooraf zeker niet vanzelfsprekend. “Ik had in het begin het gevoel: ik wil hier niet weg”, zegt hij over die tijd. “Pas na overleg met de woonbegeleider en persoonlijk begeleider wilde ik wel eerder gaan”. Je moet er wel klaar voor zijn, zo benadrukt Freek. Ook Agnes, een vrouw van in de 50 doet mee aan Gewoon Thuis. Net als Freek kwam zij vanwege een angststoornis in het Paradijs wonen, zij kent hem goed uit hun tijd daar. Agnes woont nu ongeveer een half jaar zelfstandig. “Het gaat wel”, zegt ze zelf over die tijd. “Ze is nog aan het wennen”, vult projectleider Gewoon Thuis, Cora Kombrink (Kwintes) aan. Ook voor Agnes was het vertrek best een drempel. Agnes: “je moet weg en toen ben ik met de hakken in het zand gaan staan; ik wil helemaal niet weg hier”. Pas toen 24 uur’s begeleiding werd beloofd draaide Agnes bij.

24 uur’s begeleiding
Gewoon Thuis betekent wonen in een gewone wijk, net als ieder ander. Maar het is ook weer niet zo dat Freek en Agnes er ineens alleen voor staan. Achter de schermen is een Gewoon Thuis team van zorgprofessionals continu beschikbaar. Zij komen op vaste momenten langs en zijn oproepbaar op ongeplande momenten, wanneer het even wat minder gaat. Freek: “ik had laatst bijvoorbeeld een probleem met geld en toen zeiden ze; kom maar even langs”. Wanneer hij ook belt, er is altijd iemand om hem op te vangen, is zijn ervaring.

Advertisements

Daginvulling
Een van de pijlers onder zelfstandig wonen is het creëren van een daginvulling, ofwel nuttige dagbesteding. De manier waarop verschilt; voor sommige deelnemers wordt bijvoorbeeld dagbesteding georganiseerd terwijl anderen zelf hun dagen weten in te vullen. Sinds Freek werd afgekeurd vanwege artrose werkt hij niet meer als hovenier, maar stilzitten is er ook niet bij. Zo rijdt hij voor vervoers.nl en de buurtbus en werkt hij bovendien in het zwembad. “Je moet wel bezig blijven anders verzand je weer in het oude”, weet hij. Agnes besteed veel tijd met haar hond, waarmee ze regelmatig wandelt bij Goverwelle. In die wijk woont ook haar moeder, dus daar eet ze dan een hapje mee. Ze is achteraf ‘blij dat ze weer thuis is’, na zo’n vermoeiende dag. Cora vult aan: “Agnes is ook heel actief in de cliëntenraden, dat is belangrijk werk”.

Samenwerking met cliënten
Ook is woonbegeleiding een vast onderdeel van Gewoon Thuis. Bij Freek komt één keer per week een woonbegeleider langs. “Eerst zag mijn kledingkast eruit als de Mount Everest. De woonbegeleider brengt eindelijk wat orde. Nu doe ik (uit mijzelf) iedere maandag mijn huis”, vertelt hij. Agnes heeft 3 keer per week een contactmoment (met verschillende begeleiders), een logische keuze nu ze nog maar zo kort op zichzelf woont. Uiteraard zijn er ook zaken aan de pilot die voor verbetering vatbaar zijn. Zo vinden sommige deelnemers het moeilijk om voldoende sociale contacten te organiseren, zo zonder de groep. Ook verloopt ‘het opereren als één GT-team’ door professionals niet altijd soepel. Daarom wordt er ook continu aan het project gesleuteld. “Wat ik goed vind aan de pilot, zegt Cora, is dat hij doorontwikkeld is in samenwerking met cliënten. Zij zijn vrijwel overal bij”. Of de deelnemers nog wat belangrijks willen meegeven? Freek drukt ons op het hart dat de gemeente blijft kijken naar de mensen en niet alleen naar de cijfers. Agnes: “want als ze denken, kijk het gaat goed, dan denkt de gemeente: afbouwen”. Maar juist het vangnet is voor mensen als Freek en Agnes zo belangrijk. Vanavond wordt ook weer samengewerkt om de inspiratieavond van Gewoon Thuis tot een succes te maken. Met ervaringsdeskundigen Freek en Agnes.

Gewoon Thuis is gestart met 10 personen. Op dit moment ontvangen in de gehele regio 51 burgers Gewoon Thuis begeleiding. Dit aantal is dynamisch omdat er steeds burgers bijkomen of uitgaan, maar er is steeds een gemiddelde van 45 personen. Deze (kwetsbare) burgers zijn verspreid over alle regiogemeenten: Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Waddinxveen. Eindverantwoordelijken voor het project zijn Eleos, Leger des Heils en Kwintes. Er wordt samengewerkt met Gemiva-SVG, ASVZ en Lelie Zorggroep.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

28-10-2018 15:15