Valse biljetten in omloop

De politie in Gouda heeft afgelopen weken meerdere meldingen en aangiften van vals geld ontvangen van winkeliers en particulieren. De politie adviseert om alert te zijn op betalingen met vooral valse bankbiljetten van 50 euro. De aangetroffen bankbiljetten van 50 euro blijken van goede kwaliteit te zijn en moeilijk herkenbaar. De politie adviseert om bankbiljetten niet te accepteren als getwijfeld wordt aan de echtheid. Daarnaast geeft de politie aan alert te zijn als een klant een laag bedrag wil betalen met een 50 euro biljet.