Geen bezwaar Provincie voor aanleg tunnel N210

Provincie Zuid-Holland heeft geen bezwaar tegen de aanleg van een voetgangers- en fietsertunnel onder de N210 bij Bergambacht. Of de provincie meebetaalt is nog de vraag. Momenteel is er een onderzoek gaande of zo’n tunnel ook daadwerkelijk nodig is. Blijkt dit noodzakelijk, dan betaalt te provincie mee aan de kosten. Zo niet, dan zal het in ieder geval geen bezwaar maken. Wel moet bij de aanleg van de tunnel rekening worden gehouden met een mogelijke vergroting van de rotonde en een herinrichting van het busstation.