‘Tolerantie zit in het DNA van Gouda’

Gouda – De stad Gouda kent al eeuwenlang een cultuur van tolerantie en verdraagzaamheid. De kennis van die cultuur is op de achtergrond geraakt, onder meer door een gebrek aan kennis in Gouda over het eigen DNA, vinden ‘Erasmus’, de Moderne Devotie beweging en de beheerder van de Sint Jan. Zij hebben de handen ineengeslagen. Woensdagavond 3 februari zullen zij, bij monde van Maurits Tompot van de Sint Jan, de gemeenteraad en het college van Gouda toespreken.

Ze hopen op deze manier het stadsbestuur bewust te maken van het feit dat de erkenning en de herkenning, van het eigen DNA van Gouda, op zijn plaats is. Zeker wanneer die kernwaarden van de stad door doodsbedreigingen aan de burgemeester, en aan de stad, onder druk komen te staan. Gouda is volgens hen immers een stad waar al eeuwenlang iedereen welkom is en waar verschillende groepen met verschillende denkbeelden en levenshoudingen goed met elkaar kunnen samenleven. De bron van die kernwaarden ligt voor een belangrijk deel bij de Moderne Devotie (een spirituele beweging binnen de middeleeuwse katholieke Kerk) en Erasmus (een Moderne Devoot en Gouwenaar). Vandaar dat het stadsbestuur juist daarover toegesproken wordt.