Tips tegen pesten op de werkvloer

‘Veel slachtoffers hebben depressieve klachten en stressreacties’

De cijfers liegen er niet om. Volgens onderzoek van TNO en CBS worden in Nederland 500.000 mensen gepest op de werkvloer. Een groot deel hiervan wordt uiteindelijk letterlijk ziek van het pesten. Naast psychisch leed bij slachtoffers, kost het zogeheten ‘mobbing’ werkgevers ook geld, veel geld. Een gepeste werknemer kost indirect meer dan €12.500 per jaar.

Vandaag start de ‘Week tegen Pesten’ en wordt er landelijk veel aandacht besteed aan pesten in de klas. Indigo (in het westen van Nederland onderdeel van Parnassia Groep) vraagt deze week ook aandacht voor pesten op de werkvloer. Want pesters op school pesten vaak ook op volwassen leeftijd. Met alle gevolgen van dien.

“Veel slachtoffers hebben depressieve klachten en stressreacties”, aldus Ard van Oosten, psychiater verbonden aan ggz organisatie Indigo. Een deel van de slachtoffers vertoont na enkele maanden symptomen van angststoornissen of een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Volgens onderzoek ( Leymann en Niedl (1994)) is zelfs 13% van het aantal zelfdodingen het gevolg van pesten op het werk.

Tips om als werkgever pestgedrag te voorkomen of aan te pakken

1. Spreek uit dat je pesten niet tolereert. Geef een duidelijk signaal af en maak duidelijk dat negatief gedrag tegen collega’s niet acceptabel is en dat dit voor de pesters zelf negatieve gevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld ontslag.

2. Creëer een positieve bedrijfscultuur. Zorg voor een vitale en positieve bedrijfscultuur. Een cultuur waarbij je continue werkt naar een verbeterde versie van jezelf. Stimuleer een gezonde levensstijl en maak stress bespreekbaar. Met een gezonde leefstijl word je een positiever mens. Maak je medewerkers weerbaarder en zal de behoefte tot pesten ook afnemen.

3. Maak gebruik van een vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag en een gedragscode voor medewerkers. Spreek ook duidelijk af wat medewerkers kunnen doen als ze gepest worden of pesten bij anderen waarnemen. Zo voorkom je dat een probleem blijft bestaan omdat medewerkers niet goed weten hoe ze het aan kunnen pakken. Een vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag en een gedragscode voor medewerkers zijn hierin van waarde.

Ben je zelf de gepeste medewerker? Dan hebben we de volgende tips:

1. Voorkom vermijdend gedrag. Ga niet de persoon die jou pest uit de weg.
2. Wees assertief in wat je overkomt: spreek het uit naar je leidinggevende of degene die je pest. Door dit te doen, groeit je zelfvertrouwen. Dit maakt je sterker. Bij Indigo kan je een training ‘Assertiviteit’ volgen om je hiermee te helpen. Zie www.indigowest.nl voor een actueel trainingsaanbod bij jou in de buurt.
3. Trek de grens. Weet dat mensen die pesten zelf een probleem hebben. Maar als het pesten niet ophoudt, kies dan voor jezelf. Ga naar een andere afdeling of kijk uit naar een andere werkgever.