Goudse drie O’s actief aan het werk met aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

idcollege

Concrete voornemens voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt formuleren en die vastleggen in een Gouds actieprogramma voor de overheid, het onderwijs en ondernemers. Dat is het doel van de werkconferentie ‘Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt’ op dinsdagmiddag 22 september bij ID College in Gouda.

Het is voor het eerst dat de drie ‘O’-partijen elkaar in een actieve setting als een werkconferentie opzoeken om te werken aan een actieprogramma. Onderwijsorganisaties, ondernemers en de overheid (gemeente Gouda) hebben wel al goed onderling contact over de regionale arbeidsmarkt via diverse platforms, maar niettemin leeft bij de partijen de wens om zich actiever op dit vlak op te stellen en tastbare resultaten te boeken.
Pitch
Tijdens de werkconferentie plaatsen Daphne Bergman (wethouder Onderwijs), Lisette Hogenelst (directeur bij FUGO automaterialen Gouda) en Otto Jelsma (voorzitter College van Bestuur ID College) in een korte pitch een oproep, waarin zij helder maken wat ze willen bij samenwerking, wat ze te bieden hebben en wat ze van de andere partijen nodig hebben.
Vervolgens buigen de conferentiedeelnemers zich groepsgewijs in een ‘World Café’ over een aantal stellingen, bijvoorbeeld ‘ Wat is er nodig voor de versterking van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt?’, ‘Wat is er nodig om geschikte werknemers te binden aan Gouda en omgeving?’ en ‘Wat is er nodig om scholieren en studenten beter zicht te geven op diverse functies en werkzaamheden in een branche of sector?’ De ‘vangst’ van deze tafelgesprekken vormt de basis voor het beoogde actieplan.
Vooraanmelding
Via de vooraanmelding is het aantal deelnemers aan de werkconferentie nu al meer dan honderd personen. Daarvan is een derde ondernemer is, een derde onderwijsprofessional en een derde overheidsfunctionaris. De aanmelding is inmiddels gesloten.
De werkconferentie start om 15.30 uur in de school van ID College aan de Groen van Prinsterersingel 52 in Gouda. Het einde is om 19.00 uur. Dagvoorzitter en presentator is Nan van Schendel , directeur-bestuurder van De Chocoladefabriek – bibliotheek Gouda.