Theo Krins niet meer verkiesbaar in 2022

Gouda – Theo Krins heeft het bestuur van de ChristenUnie Gouda laten weten dat hij zich na afloop van de huidige raadsperiode niet opnieuw verkiesbaar zal stellen. De huidige periode voor gemeenteraadsleden loopt na de verkiezingen in maart 2022 af.

Sinds 2007 is Theo lid van de gemeenteraad waarin hij sinds 2014 de rol van fractievoorzitter voor de ChristenUnie vervult. Theo Krins licht toe: “Ik geniet enorm van het raadswerk, maar het is na zoveel jaar me te hebben ingezet als raadslid goed om straks het stokje over te dragen aan de volgende generatie raadsleden. De ChristenUnie heeft veel talent en het is goed om die een kans te geven. Ik blijf me overigens voor de stad inzetten.”

“Als bestuur spreken we onze dank en waardering uit voor Theo zijn tomeloze inzet. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zullen we, hopelijk in gezelschap van velen, onze dank tonen en stilstaan bij de grote betekenis van Theo voor de Goudse burgers en voor het realiseren van de idealen van de ChristenUnie”, zegt David Jan van Meeuwen, voorzitter van het bestuur.

Advertisements

11-03-2021 10:20