Terugblik: wat gebeurde er gisteravond in de Goudse politiek?

De Goudse oppositiepartijen hebben maandagavond (4 juli) laat het vertrouwen in het college opgezegd. Met een nipte meerderheid van 18 stemmen voor en 17 stemmen tegen, zijn alle wethouders ontslagen. De redactie van weekblad deGouda zet nog even alles op een rij: wat is er precies gebeurd?

30 juni | VVD-fractie stapt per direct uit de Goudse coalitie
In de nacht van woensdag 29 juni op donderdag 30 juni maakte de VVD bekend uit de coalitie te stappen. Aanleiding was de motie ‘instandhouding opvoedrelaties’ van 22 juni. De motie ging over de zorg van drie kinderen in pleeggezinnen. Die werd door coalitiepartijen (D66, PvdA, GoPo en GL) gesteund, terwijl toenmalig VVD-wethouder Laura Werger( zorg, welzijn, jeugd en sport) vooraf al liet weten dat de motie in deze situatie onuitvoerbaar was, omdat de kinderen waarover het gaat niet meer in Gouda wonen.

“Bij een samenwerking horen ook omgangsregels. Dit is zo’n krachtig signaal naar onze wethouder van de andere partijen, dat we hierdoor geen constructieve samenwerking meer zien met deze partijen voor de resterende periode.”
– Ronald Verkuijl, fractievoorzitter VVD Gouda.

Advertisements

1 juli | 1. Oppositie partijen willen debat over vertrek VVD uit coalitie Gouda
De oppositiepartijen (ChristenUnie, CDA, SP, SGP, Gouda’s 50+ Partij, Partij voor de Dieren en GBG) hebben een verzoek ingediend voor een verantwoordingsdebat op maandagavond 4 juli. Ze willen in debat met de collegepartijen en de VVD om helderheid te krijgen over de toekomst. Ze schreven gezamenlijk in een verklaring:

“De afgelopen twee jaar zijn roerige jaren geweest in Gouda en de geloofwaardigheid van het bestuur heeft veel schade opgelopen. Onze inzet is dat hier nu een einde aan komt.

1 juli | 2. Coalitiepartijen: ‘Laura Werger moet vertrekken’
De coalitiepartijen vinden dat ook VVD-wethouder Laura Werger moet vertrekken nu eerder deze week de VVD-fractie uit de coalitie is gestapt. Dat zegt Thierry van Vugt, woordvoerder van de coalitie, in een persverklaring diezelfde vrijdag.

“Voor ons betekent het vertrek van de VVD-fractie dat wethouder Laura Werger ook moet vertrekken. Haar positie is onhoudbaar. In het belang van de bestuurlijke continuïteit is het zaak dat er op dit punt nu duidelijkheid wordt gecreëerd. De hele stad is gebaat bij een stabiel bestuur, die wens wordt ook breed gedragen in de raad.” D66, PvdA, GoudaPositief en GroenLinks benadrukken dat er geen inhoudelijke fricties zijn met Werger over de uitvoering van het coalitieakkoord.

“Het vertrek van Werger is nodig, omdat haar fractie weg is gevallen uit de coalitie. We willen nu, en in het debat in de raad aanstaande maandag, vooral vooruit kijken naar hoe we bestuurlijk verder gaan in deze stad.”

4 juli | 20.07 uur: Laura Werger (VVD) dient ontslag in.

Laura Werger dient maandagavond haar ontslag in. Ze vindt het onwenselijk dat er over haar positie wordt gesproken. Ze weet dat er consequenties voor haar zijn nu de VVD heeft besloten uit de Goudse coalitie te stappen.

“Ik heb mij jaren met veel plezier ingezet voor de stad. De samenwerking binnen het college alsmede de Goudse raad heb ik als constructief ervaren.”

20.24 uur: Verkuijl (VVD) geeft toelichting.
De VVD betreurt het vertrek van Laura Werger als wethouder. VVD-fractievoorzitter Ronald Verkuijl: “Bestuurlijk waren de afgelopen twee jaar onrustig. De VVD heeft zich als kleine partij met drie zetels constructief opgesteld en deelgenomen aan de uitwerkingen van het akkoord. Maar de VVD kon zich in de resultaten steeds minder herkennen.”

20.30 uur: Van Vught (D66) geeft drie opties, hoe nu verder?
“De raad is gezamenlijk aan zet: hoe nu verder? Gouda moet in onze optiek een stabiel stadsbestuur hebben, in het licht van het komend reces.” Zijn voorstellen: minderheidscoalitie waarin zittende wethouders haar taken verdelen, één of meerdere verkenners die gesprekken voeren met de fractievoorzitters op zoek naar steun of het huidige college moet aftreden. “Bestuursoptiek weinig aantrekkelijk. Onderhandelingen kunnen lang duren. Snelheid en zorgvuldigheid is het advies.”

21.24 uur: Miscommunicatie
Huibert van Rossum (CDA) vindt dat een open bestuursstijl leidt tot fricties, onenigheid en wantrouwen. Jan de Koning (GBG) vindt het persbericht van zaterdag onfatsoenlijk tegenover Laura Werger. Hij had haar graag de ruimte gegeven en vindt het onbegrijpelijk dat de Van Vught niet transparant is en daarover niet heeft gecommuniceerd. Volgens Marion Suijker (PvdA) was het een opeenstapeling van miscommunicatie. “Het is voor het eerst in jaren dat een wethouder is afgetreden.” Ook Johan Weeber (GoPo) vraagt zich af hoe dit zover heeft kunnen komen.

21.49 uur: Oppositiepartijen zeggen vertrouwen in de wethouders op. College gevallen.
De oppositiepartijen (CDA, CU, SP, SGP, 50Plus, PvdD, GBG) hebben een motie van wantrouwen ingediend en zeggen het vertrouwen in de wethouders op. De raad vindt dat de coalitie met het uittreden van de VVD, niet meer kan steunen op een meerderheid in de raad, waardoor de continuïteit in gevaar is. Het bestuur is niet gebaat bij instabiliteit, vinden de oppositiepartijen.Een minderheidscollege biedt te weinig vertrouwen. Theo Krins pleit namens de oppositiepartijen voor opnieuw beginnen met een schone lei.

23.45 uur: Motie van wantrouwen aangenomen, wethouders nemen emotioneel afscheid
Met een nipte meerderheid zijn alle wethouders woensdagavond vlak voor middernacht naar huis gestuurd. Met 18 stemmen voor en 17 stemmen tegen is de motie van wantrouwen, ingediend door de oppositiepartijen, aangenomen.

De oppositiepartijen willen dat een externe deskundige nieuwe coalitieonderhandelingen gaat voeren, waarbij wordt gekeken welke partijen kunnen rekenen op brede steun. Voor 15 september moet een nieuw college aantreden.

5 juli|

09.44 uur: Persverklaring gemeente Gouda, reactie Schoenmaker
Wethouders Bergman, Tetteroo, De Laat, Werger en Niezen stappen per direct op. Aanleiding voor dit besluit vormt een door de meerderheid (18-17) van de gemeenteraad gesteunde motie van wantrouwen, waarin het vertrouwen in de wethouders wordt opgezegd.

Burgemeester Schoenmaker: “Ik betreur de ontstane situatie in hoge mate. Het is nu in het belang van de stad dat er weer snel een nieuw college komt. In overleg met de raad ga ik bespreken hoe we dit proces zo snel mogelijk vorm kunnen geven.” De burgemeester neemt volgens wettelijke regeling tot de komst van een nieuw college de lopende zaken waar.

Bron: Weekblad deGouda