Tentoonstelling Gouda van 1562 tot 2017

HyperFocal: 0

Gouda – De stad Gouda straalt in Museum Gouda. Fotograaf Hans Wilschut brengt Gouda op spectaculaire wijze in beeld. Wilschut vergelijkt de stad van toen met de stad van nu, aan de hand van de collectie van Museum Gouda. Wat is hetzelfde gebleven, wat is er veranderd?

De stad Gouda is goed bewaard gebleven en men waant zich in de middeleeuwen. Museum Gouda laat dit zien met de beste maquette van Nederland. Het geeft de stad weer in 1562. We zien het stadhuis, de Sint-Janskerk, kloosters, grachten, stadspoorten, het kasteel van Gouda. Veel van deze historische gebouwen en plekken zijn nog steeds te bewonderen. Tegelijkertijd is er veel veranderd. Gebouwen zijn gesloopt, nieuwe gebouwen verrezen. De stad breidde uit. Er wordt nog steeds volop gebouwd.

Hans Wilschut laat op inspirerende wijze zien hoe de historische stad is meegegaan met zijn tijd. Gouda is bijvoorbeeld een echte waterstad. Ze werd rijk doordat de binnenvaart op bevel van de graven van Holland door Gouda moest varen en tolgeld moesten betalen. Op het hoogtepunt exporteerden 350 brouwerijtjes in de stad bier dat over water zijn weg vond naar Vlaanderen. Tegelijkertijd vecht de stad al eeuwen tegen het water. In 1776 breekt de IJsseldijk door en loopt de stad onder water. Precies die dijk wordt nu weer versterkt. En men bouwt de wijk Westergouwe, bijna 7 meter onder NAP, 9 meter lager dan de langs Gouda stromende IJssel. Hans Wilschut legt met zijn fotografie op artistieke wijze de vinger op de zere plek.

Met Gouda van 1562 tot 2017 maakt Hans Wilschut een prachtig artistiek portret van het historisch Gouda van nu.

De tentoonstelling loopt van 7 november 2017 tot en met 18 februari 2018.