Taalakkoord als aanpak laaggeletterdheid in Gouda

Gouda – Gouda telt 9000 laaggeletterden en daarvan zijn er maar 500 in beeld  Om meer laaggeletterden te kunnen helpen, is donderdag 6 juli een taalakkoord gesloten tussen de vele organisaties die zich in Gouda op dit vlak begeven.  

De bedoeling van het taalakkoord is om de diverse partners met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar kunnen versterken. De partners, waaronder Promen, het UWV, Stichting Taalontmoeting, commerciële aanbieders van inburgeringscursussen, wijkteam Korte Akkeren en Steunpunt OOG, komen vier keer per jaar bij elkaar om onderling afspraken te maken. Verder gaan ambassadeurs het onderwerp laaggeletterdheid en ook digitale vaardigheden op de agenda zetten. En werkgevers worden actief benaderd. Zij weten vaak wie van hun werknemers moeite heeft met lezen en schrijven. Ook de basisscholen wordt gevraagd te signaleren en mensen te trainen.

Taalhuis
Op dinsdag 5 september wordt het Taalhuis officieel wordt geopend in de Chocoladefabriek. Hier kunnen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven terecht voor (mondeling gegeven) informatie en worden zij geholpen de juiste cursussen te vinden. Het Taalhuis wordt gefinancierd vanuit het Armoedebeleid. Laaggeletterdheid en lage digitale vaardigheden zijn risico’s voor het ontstaan van schulden.

Advertisements