Sociaal makelaars aan de slag in Gouda

Gouda – In Gouda zijn sociaal makelaars aan de slag gegaan die fungeren als een verbindende schakel tussen de inwoners aan de ene kant en het zorg/welzijnsaanbod en alle vrijwilligersinitiatieven aan de andere kant. De sociaal makelaars wijzen inwoners de weg zodat zij zelfstandig kunnen functioneren. Deze manier van werken is nog niet zo bekend in het land. Andere gemeenten tonen interesse in de Goudse werkwijze met sociaal makelaars.

Gouda heeft drie Sociaal Teams, en elk van hen heeft een eigen sociaal makelaar. Die haalt bijvoorbeeld vragen op bij Sociaal Team. Als daar opvalt dat veel mensen in de schulden zitten, kan de vraag ontstaan of er een collectief aanbod kan komen. De sociaal makelaar kan in dat geval contacten leggen met instanties en partners. Zo zijn in Gouda de Papierwinkels opgezet waar veel vrijwilligers inwoners helpen om hun papieren op orde te brengen. Aan de andere kant kan de makelaar ook nieuwe bewonersinitiatieven onder de aandacht van het Sociaal Team brengen. Waar nodig stimuleert en ondersteunt de makelaar initiatieven, of brengt organisaties met elkaar in contact.

TNO ondersteunt 
De functie heeft bewust geen uitgewerkt profiel meegekregen bij de start; het doel is aan te sluiten op wat inwoners nodig hebben. TNO is om die reden uitgenodigd om mee kijken hoe deze functie zich het beste kan doorontwikkelen. Zij loopt anderhalf jaar mee en voert tussentijds onderzoeken uit. Die leiden tot het bijsturen van de werkzaamheden om uiteindelijk tot een best passende werkwijze te komen.

Advertisements

Kennis delen met andere gemeenten
Deze werkwijze lijkt volgens de gemeente Gouda veelbelovend in het licht van gezondheid en burgerparticipatie. Landelijk onderzoek toont aan dat veel sociaal wijkteams nog onvoldoende toekomen aan het organiseren van informele netwerken of het ondersteunen van collectieve voorzieningen (Movisie 2016). In Gouda speelt de sociaal makelaar deze rol. Veel gemeenten hebben interesse getoond voor deze manier van werken. Gouda is nu bezig om de werkwijze van een sociaal makelaar in de vorm van een handreiking landelijk beschikbaar te maken voor andere gemeenten. Deze handreiking wordt in maart 2018 verwacht.