Stijging aantal huishoudens bij Voedselbank

Stijging aantal huishoudens bij Voedselbank
Het aantal huishoudens dat gebruik moet maken van de voedselbank is gestegen. Waren dat in Gouda vorig jaar nog 322 huishoudens, nu is dat aantal opgelopen tot 440 huishoudens. De organisatie van de Goudse Voedselbank maakt zich zorgen. Het aantal aanmeldingen voor deze voorziening is namelijk een goede graadmeter voor de armoede in de stad. Niet alleen in Gouda steeg het aantal mensen die leven op de armoedegrens fors. Ook in andere steden in het Groene Hart liep het aantal op.