Baggeren in Gouda

Baggeren in Gouda
Om het water in Gouda goed en gezond te houden, worden in opdracht van de Gemeente de watergangen regelmatig gebaggerd. Zo blijven singels, sloten, grachten en vijvers diep genoeg om water goed af te kunnen voeren en komt dit de waterkwaliteit ten goede. Ook dit jaar wordt op diverse plaatsen in Gouda weer gebaggerd. Kijk voor meer informatie op de overzichtskaart op de site: www.gouda.nl/baggeren.