Stempas al in de bus?

Verkiezingen gemeenteraad
Deze week valt uw op naam gestelde stempas op de mat. Met dit document en een geldig legitimatiebewijs kunt u op woensdag 19 maart gaan stemmen voor de nieuwe gemeenteraad. Bent u niet in staat om te gaan stemmen, dan kunt u een andere stemgerechtigde inwoner machtigen om uw stem te gebruiken. Daarvoor moet u uiterlijk 14 maart een formulier hiervoor inleveren.