Koudasfalt plotseling vertrokken

Koudasfalt plotseling vertrokken
Koudasfalt is in alle stilte vertrokken uit Gouda. Na meer dan 80 jaar is de productie van asfalt aan de oever van de Hollandse IJssel stilgelegd. Wat er met het terrein gaat gebeuren is nog niet bekend. Een bewonersgroep heeft lange tijd procedures gevoerd tegen de milieuoverlast van stank en lawaai. Afgelopen najaar werd er bij de Raad van State succes geboekt. Koudasfalt laat weten dat als gevolg van de nieuwe milieu eisen er fors moest worden geïnvesteerd in de installatie. Dat was financieel niet haalbaar en leidde mede tot het vertrek. Overigens blijft de huidige vergunning voor de locatie aan de Gouderakse dijk bestaan en kan in principe weer asfalt worden verwerkt. Het wachten is op een beslissing van het bedrijf Volker Wessels over wat er met het terrein gebeurt.